Radikalismens manipulering av Norge

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.08.06

 

Det er intet nytt under solen – og venstresidas utopiske og totalitære holdninger - viser seg igjen og igjen – og undertegnede har opplevd deres rå manipulering  mange ganger. Det verste og blodigste var da jeg opplevde revolusjonen i Etiopia der jeg landet den 12. september 1974 – samme dag de tok keiseren.

Men jeg har også opplevd dem i politikken – som jeg skal fortelle om under – samt i Sternstriden for å redde barna våre fra det store tyske rå ukebladet Stern – fullt av porno og annen elendighet – og redigert av en konform nazist i følge Arthur Berg i Dagen. Boken er fremdeles meget leseverdig for å få innsikt i hvordan disse arbeider og hvilke mål de har satt seg. Og hvordan man bekjemper dem er det et lite eks. på under. (Klikk deg inn på Bok om  Stern saken eller bestill boken via NKA. Kr. 150,- pluss frakt.)

 

Nå er man på gang igjen i den pågående Midtøsten krigen og en har merket seg det taktiske spillet som venstresida nå driver. Tidligere var de bare monomant mot Israel og for de totalitære kreftene i araberverdenen. Hvorfor, er jo ikke så vanskelig å skjønne når det dreier seg om antikristelighet, antisemittisme og egoistisk pengejag etter oljedollar.

Nå synes det - etter hvert som striden utvikler seg og fakta kommer på bordet - at det blander seg inn en viss antydning til nyansering – er nok antagelig taktisk betinget. Man begynner å oppdage at det er mange som nå kan engelsk og andre språk i Norge. De ser på utenlandske kanaler og informerer seg fra Internett – så det er ikke så lett lenger å manipulere folk gjennom de mange maktposisjoner de har i media (over 70%) og andre maktposisjoner hvor de plager det norske folk. Folk kan jo finne ut at de ikke snakker sant og bygger på hat og feil informasjon. Slikt liker tross alt de fleste ikke. Dessuten er ikke bildet lenger så entydig for dem m.h.p. araberverdenen med sunni- og shia-muslimer på hver sin side i striden og en kraftig voksende opinion i USA til fordel for Israel.

Da må raddissene vise en viss forsiktighet så de ikke mister makta! Men hva har de tenkt å gjøre den dagen JHVH setter foten ned med absolutt makt – noe Gaarder synes å ville bekjempe – det vil bli underlig å oppleve for de som får se det. For Han kommer, ”Jesus kommer, fikentreet (Israel) står i blommer” synges det rundt på de fleste bedehus! (se Lukas 21, 25-33!)

 

Men så videre til dette med å miste makta!

 

Det minner meg om en debatt jeg hadde bl.a. med SV i 1975/76. Jeg var innkalt til en paneldebatt på Evjemoen for 4-500 rekrutter som skulle ha orientering i forbindelse med nytt Stortingsvalg tror jeg. Jeg hadde i den svinnende stortingsperiode vært 2. v. mann for Kr.F. til Stortinget og møtte som Kr.F. rep. Jeg ble behørig presentert som det og herredsagronom fra Nedre Setesdal. Det som ikke kom fram, var at jeg nylig var vendt tilbake fra 1 års opphold i revolusjonens Etiopia og var fullt oppgradert på det meste der ute. Så kom utenrikspolitikk på banen – og SVs representant satte i gang sin kanonade mot den avsatte og drepte keiseren av Etiopia som var støttet av USA. De var mer eller mindre positiv til Dergen (Regjeringen) og deres totalitære kommunistrevolusjon som var bakket opp av Sovjet og Cuba. Dette styresettet som begynte med at Mengistu Haile Mariam personlig kvalte Haile Selassi, fortsatte med en av de mest bloddryppende revolusjoner og drap av kristne som for eks. kirkens gen. sek. Gudina Tumsa – en av de siste jeg sa farvel til før jeg returnerte til Norge i 1975.

 

Så fikk jeg ordet i debatten og gikk inn på konflikten i Etiopia i detalj med navn og steder osv – og etter hvert kokte salen med trampklapp for mitt innlegg og garvede politikere strakte hals og lurte på hva dette var for noe. Jeg skal ikke underslå at det var en frydefull stund å få inn et slikt overraskelsesangrep og fulltreffer på radikalismen. Og her kommer poenget. I stridens hete merket jeg meg at SVs hjelper nede i salen strøk hånda over bordet som et signal til at han i panelet at han måtte flate ut, droppe den debatten. Man hadde møtt uventet kunnskap og motstand - og fant det klokest å stryke flagg og starte manipuleringen på andre politiske temaer – ikke ulikt det man driver på med i dag i Midtøsten krisen.

 

Slik driver de på fra område til område av livene våre – det være seg innenrikspolitikk eller utenrikspolitikk. Det jeg håper på nå, er at det norske folk skal oppdage lureriene deres som fører sakte men sikkert mot stupet av ufrihet – slik at man ved de kommende valg soper disse totalitært anlagte folk ut av alle maktposisjoner. De snakker respekt for folket og folkestyret – men er milelangt unna det i sin ideologiske basis og politiske praksis. Og den dagen vi forhåpentligvis ikke får oppleve - at de får makta – klapper saksa igjen over alle oss andre som ikke er enige med dem. Jeg har opplevd det som nevnt ute i Etiopia og har visse erfaringer bl.a. fra den store skolestriden (Sternstriden) på Evje da et radikalisert norskt Lærerlag og Lektorlag (nå Undervisningsforbundet) viste oss hvor langt de var villige til å gå mot foreldrene og skolestyrets form. og n. form, som er folkevalgt,  i sin manipulering av barna våre med et tidsskrift redigert av en konform nasjonal-sosialist, Henry Nannen.

De demonstrer det nå igjen i fullt monn både i skolepolitikk, forsvarspolitikk, Midtøsten-politikk etc. etc. De har kommet alt for langt allerede i ødeleggelsen av vårt lands bærekraft og sikkerhet. De er milelangt unna de tankebygningene som skapte dette landet i det nittende århundre og som hadde sine røtter ned i vår tusenårige kristne tradisjon. Få dem bort fra kongens råd – så fester du hans trone med rettferdighet!