Politikerne kan omgående løse strømkrisen

 

 

Intervju ved Svein Villy Sandnes i Norge IDag med sivilagr. Jørgen Høgetveit – oktober 2006

- Det er helt unødvendig at vi gang på gang skal gå inn i voldsomme strømkriser med skyhøye strømpriser her i landet slik at både nærbutikker i utkantstrøk, småbedrifter, minstepensjonister og andre svake grupper kan få sitt fundament revet bort. Det er bare å gjøre noen grep – skjære vekk mye av byråkratiet på flere plan - slik at vi får småkraftverk, vindkraftverk, biobrensel og varmepumper på plass sier Jørgen Høgetveit.
 

I løpet av de siste årene har vi flere ganger hatt krisetilstander i form av enormt høye strømpriser. For noen uker siden fikk landet et sjokkmelding som gikk ut på at det er fare for at strømprisene i løpet av vinteren kan bli fordoblet. Det ble også signalisert kortere strømutkobling. Nå kommer vinteren og det kommer snø og ikke regn og magasinene er ikke oppfylt!


Flere løsninger
Høgetveit understreker de klare tallene som man kan lese i dagens utgave av Norge IDAG der styreformannen i foreningen  for norske småkraftverk forteller at det kan bygges ut småkraftverk som vi gi norske forbrukere like mye strøm som 10 prosent av det totale strømforbruket. Vedkommende forteller at det er fem års ventetid for å få en søknad om konsesjon for å bygge ut en bekk eller ei elv.

På samme måte kan de planlagte vindkraftanleggene også skaffe 10 prosent av det som i dag er totalforbruket.  Det uttaler generalsekretæren i interesseorganisasjonene for vindkraftselskapene.

Og biobrensel kan også gi svært mye energi - ja enorme mengder - dersom vi gjør som svenskene og tar i bruk disse ressursene. Nils Skaarer mener at vi må få «svenske tilstander» her i landet på den måten at boliger som bygges ordnes slik at folk kan velge hvilken fyring de skal ha. I dag bygges stadig
norske boliger uten mulighet for fyring med ved, pellets eller flis.

Høgetveit supplerer med at tidligere regnet man med at svenskene fikk dekket ca. 1/3 av energien fra biobrendsel. Man utnytte altså skogen og fotosyntesen ikke minst med hurtigvoksende pil- og bjørkearter. Men den gamle vedovnen er heller ikke å forakte, men da må en få pipene på plass igjen i norske hus.


Det gis også klare signaler om at norske myndigheter må sterkere på banen for å stimulere norske borgere til å spare strøm gjennom varmepumper. Men det viktigste av alt er at man nå får vekk alt det hindrende byråkratiet som har ergret meg i flere konkrete saker gjennom mange år som jordbrukssjef i Nedre Setesdal.,

Politikernes ansvar
Høgetveit mener at politikerne må på banen. Han sier:
 - I de siste årene har vi fått den ene sjokkmeldingen etter den andre om at strømprisene vil komme til å gå kraftig opp - ja at det til vinteren kan bli
en fordobling av strømprisen. Fylles ikke innlandssjøene opp igjen til vinteren kommer krisene. Alternativene er kullkraft og atomkraft fra usikre reaktorer. Det er håpløst når vi selv har slike muligheter som Norge har.

De nevnte grupper kan risikere en så dramatisk oppgang på utgiftene til strøm at de må gi opp. Det kan dreie seg om store befolkningsgrupper, ja det kan bli snakk om noe så alvorlig som en nasjonal katastrofe fordi ringvirkningene kan bli så mange, sier Høgetveit og fortsetter:

- Løsningen på denne krisen ligger i de utspill som er kommet i dagens utgave av Norge IDAG fra en rekke fremstående personer innenfor
energiproduksjon. Når det for eksempel er fem års ventetid hos NVE for å få behandlet en søknad om å bygge et lite elvekraftverk, må politikerne
omgående kunne skjære gjennom dette byråkrati på kommune- og fylkesplan og la NVE få folk nok til å få søknadene unna.
 De helt enkle småkraftverk må kommunene få fullmakter til å avgjøre – mens de store avgjøres direkte av  NVE.  Og at man i tillegg får inn så mange saksbehandlere i NVE at køen forsvinner. Passende investeringsstøtte kan heller ikke være det helt store problemet i vårt rike land. Her er det bare snakk om politisk
vilje, sier Høgetveit.

Han mener at det samme også er tilfelle for vindkraft, biobrensel og etablering av varmepumper ikke minst fra elver, innsjøer og dypboring i grunnen for å utnytte grunnvarmen som svenskene har gjort i mange år.

Men jeg gjentar igjen at den grunnleggende løsning for det norske folk - også på dette området - er å melde Norge ut av EØS som nå hindrer oss i å lage en ny Energilov med sin to direktiver som har flyttet makten til EU-byråkratiet. Nå undergraver man store deler av norsk infrastruktur – og vil ikke politikerne gjøre de grep som må til – bør det bli politisk jordskjelv her i landet.

Norge IDAG har kontaktet NVE for kommentar, men det har frem til i skrivende stund vært helt umulig å komme i kontakt med noen der som kan uttale seg.
Det henvises til at alle som kan uttale seg er på konferanse.