Planla Holocaust i Midtøsten

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.10.06

 

 

I en NTB melding publisert 03.10.06 går det frem at Nazi-Tyskland planla total jødeutryddelse i Midtøsten og denne planen møtte velvilje hos Jerusalems palestinske stormufti, Amin el-Husseini. Nå er palestinere ikke noe eget folkeslag, men etniske arabere, men legg allikevel merke til hvordan de den gang forholdt seg til nazismen.

 

Deler av NTB meldingen lyder, fritt gjengitt, slik:

”Men med boka ”Halbmond und Hakenkreuz – Die Dritte Reich, die Araber und Palästina” bretter historikerne Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers ut den ukjente planen som Nazi-Tysklands ledere i samarbeid med arabiske og palestinske ledere hadde utarbeidet.”

 

Målet var den totale utslettelse av jødene i Israel, den gang omkrig 0,5 millioner. Og man skulle bruke de samme metoder som Hitler benyttet i Polen etc mot jødene og følgelig skulle hjelpesmennene rekrutteres fra araberne som beundret Hitler i de aktuelle områder.

 

Voldsmennene var klare for avreise og skulle til Rommels Afrikakorps etter slaget mot Montgomery ved El Alamein, men her møtte Hitler-Tyskland sin overmann og den 24 mann store troppen som allerede var kommet til Athen kom aldri helt frem til Afrikakorpset.

 

Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers presenterer også en betydelig dokumentasjon på nazisympatiene i den arabiske befolkning, samt velvillig lovet bistand fra blant andre stormuftien av Jerusalem, Amin el-Husseini. Det var altså kun Rommels tap over Montgomery som den gang reddet jødene i Israel. Det var nok arabere i Midtøsten som allerede sto parate til sin mordergjerning under Hitlers kommando. (Så langt NTB.)

Det er kanskje noe rart at de arabiske etterfølgere av Stormuftien er de som bl.a. Jonas Gard Støre og den norske regjering vil i dialog med? Altså AP, SP, SV, men dessverre også de fleste andre partier. De må frykte for sine liv eller være truet på annet vis, for man overser klare fakta som ville gitt en annen politisk utgang om faktaene hadde blitt vektet korrekt.

 

Så er det altså, etter min mening, et ideologisk samband mellom tenkemåten til en norsk sosialistisk regjering anno 2006 og en stormufti i Jerusalem anno 2. verdenskrig – siden man bort i mot vil tvinge Israel inn i forhandlinger med sine overfallsmenn. Og hvor mye offentlige norske krefter brukes da på å stå opp i mot Irans sterke mann som nå er på vei mot atombomben, ikke til selvforsvarsbruk, men til bruk mot jøder, men også til bruk på de som ikke er inne i ”islams hus” som islam sier følgelig er i ”krigens hus”. (Jfr. boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5)

Det er lange historiske linjer å følge her, men linjene er tydelige nok for den som vil se og ikke ønsker en verden i terrorens navn, men en verden i Jesu navn!