Planer for å gjøre Salthavet (”Dødehavet”) friskt

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.12.06

 

11.12.06 melder Associated Press, fritt gjengitt følgende: Jordan, Israel og den palestin-arabiske autoritet har møttes for å sette i gang en forstudie til 15 millioner dollar for å se på konsekvenser av og muligheter for å føre inn saltvann fra Rødehavet til Salthavet.

 

De siste 20 år har Salthavet falt ca 1 meter/år pga at omkringliggende elver brukes i for stor grad før det når Salthavet. Geologiske eksperter peker på at dette kan øke risikoen for å trigge jordskjelv og om 50 år vil Salthavet være borte om trenden fortsetter.

 

I 2005 appellerte de tre landene til Verdens Banken om penger til forstudien og Frankrike, Japan, USA og Nederland har lovet å bidra med den trengte sum. Kanalen fra Rødehavet til Salthavet er beregnet å koste mer en kr 1000 milliarder. Høydeforskjellen fra start til ende på kanalen vil eventuelt bli omkring 400 meter. Det jobbes også med å lage avsaltingsanlegg og alt dette til sammen vil skape mer liv i det berørte området. Så langt Associated Press.

 

Det kan her synes som om menneskene springer om kapp med Bibelens profetier på dette området. Vi kan allikevel ikke i detalj vite hvordan og når dette skal skje, men at det skal skje det vet vi og vi vil skjønne det når det skjer og Esekiel 47 er i så henseende svært relevant som vi kommer tilbake til.!

Det har vært fortalt av den norske reisesekretæren i den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem at under Klippedomen (oppført i Jerusalem fra 687-691 e.Kr.) området ligger det en ”geologisk-spot” som geologisk er koblet til plateaktiviteten i Rift-Valley som bl.a. Jordandalen følger. Det kan bety at om man får et større jordskjelv i området kan Klippedomen få store skader og kanskje helt forsvinne. I dag sies det at den geologiske aktiviteten i området er stor, sett i det noen kaller et geologisk tidsperspektiv og det fortelles at både Salthavet synker med 20-30 cm i året og riften beveger seg med det som da betegnes som stor hastighet.

 

Det at Salthavet skal bli levelig for store mengde fisk ser ut til å være koblet til en kilde med frisk vann med opphav i Jerusalem. Det har versert planer om innførsel av saltvann fra både Middelhavet og Rødehavet i år tiere, men til nå er planene ikke gjennomført.

Leser vi innledningen til Esekiel 47 står det følgende:

”Esekiel skildrer en bekk som går ut fra templet, blir dypere og dypere og overalt hvor den kommer, fremkaller liv og utbreder velsignelse - et billede på den alltid rikere Åndens, livets og frelsens fylde som skal utgå fra Herren og utgydes over menneskene ved Messias, 1-12. Han beskriver grensene av det hellige land, som skal fordeles blandt israelittene og de fremmede, 13-23.”

 

Og går vi inn i selve teksten leser vi fra Esekiel 47, 1-12:

”Så førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørtreskel mot øst, for husets forside vendte mot øst; og vannet rant ned fra husets høyre side, sønnenfor alteret. 2 Så lot han mig gå ut gjennom nordporten og førte mig omkring utenfor, til den ytre port, til den port som vender mot øst, og se, det vellet vann frem fra den høyre side. 3 Mannen gikk nå mot øst med en målesnor i hånden og målte tusen alen; så lot han meg vade gjennom vannet, og vannet nådde mig til anklene. 4 Atter målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vannet; da nådde vannet mig til knærne. Atter målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vann som nådde til lendene. 5 Så målte han atter tusen alen; da var det en bekk som jeg ikke kunde vade igjennom; for vannet var så høyt at en måtte svømme der - det var en bekk som ikke lot sig vade. 6 Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Og han førte meg tilbake igjen langs bekkens bredd. 7 Da jeg vendte tilbake, se, da stod det på bekkens bredd en stor mengde trær på begge sider. 8 Og han sa til meg: Dette vann renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet*; og når det ledes ut i havet, blir vannet der sundt. 9 Og alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve, og fiskene skal bli meget tallrike; for når dette vann kommer dit, blir der sundhet og liv overalt hvor bekken kommer. 10 Og det skal stå fiskere ved havet* fra En-Gedi til En-Egla'im; det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut; det skal finnes fisk av forskjellig slag i stor mengde, som i det store hav. 11 Men myrene og pyttene der skal ikke bli sunde; de skal bare være til å utvinne salt av. 12 Ved bekken skal det på begge dens bredder vokse op allehånde frukttrær; deres blad skal ikke visne, og deres frukt skal ikke høre op; hver måned skal de bære ny frukt; for vannet til dem går ut fra helligdommen; og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom.” (* = Salthavet)

 

Dette er en profeti som forteller at Salthavet skal bli sunt og fiskere skal stå fra En-Gedi til En-Egla'im, men saltutvinningen skal ikke ta slutt. Dette området er i dag rikt på salter og mineraler og store livsviktige gjødselforekomster finner vi også i Salthavet som noen misvisende benevner ”Dødehavet”, men som i enda større grad nok snart kan kalles ”livets sjø”.

 

For den som leser Bibelens profetier og venter på oppfyllelsen varsler hendelsene rundt Salthavet om at noe stort snart vil skje! Det blir ikke siste gang verdens medier vil bruke sin tid på dette området! For denne profetien om Salthavet har et Messias lignende innhold, hvilket varsler at samtidig med at Salthavet blir friskt skal Lov gå ut i fra Jerusalem i 1 000 år!

Det har altså store overpolitiske toner dette med å gjøre Salthavet friskt og vi vil som nevnt skjønne det når det skjer.