Paul A. Nelson, ID-topp til Norge medio september

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no14.09.06

 

ID-topp (Intelligent Design) Paul A. Nelson argumenterer for at skaperverket ikke skyldes tilfeldigheter. Det er et resultat av en intelligent skaper.

Norsk Luthersk Misjonsamband, Normisjon og Laget står bak det siste møtet Nelson skal delta på og forsamlingsleder Gunnar Elstad i Misjonssalen håper mange vil delta. Elstad uttaler til Utsyn at ”-Mye naturvitenskap har tatt monopol på sannheten. Derfor synes jeg det er viktig å utfordre den dogmatiske darwinismen.” Han sier også at Nelson vil gi alternativer til darwinismen. (fritt gjengitt etter Utsyn nr 12-2006, side 4)

 

Denne mannen, Nelson, som i følge eget utsagn liker å lytte til rockemusikk skal altså nå til Norge for å fortelle oss at det står en kraft bak naturens tilblivelse. Dette vet jo allerede enhver kristen, og denne kraft er nedfelt i vår trosbekjennelse ved Gud Fader/Jesus Kristus/Den Hellige Ånd.

Troen på Bibelens Treenighet har ID-bevegelsen store problemer med å godta, der i gården er man svært vag på hvem denne kraft er og ofte defineres den ulikt av hvem man spør.

 

I artikkelen ID bevegelsen implementeres i Norge? (søkes også opp i Google) kan du kort lese hva ID bevegelsen er for noe og hvilke grunnverdier den bygger på.

 

Nelson kommer fra USA (er redaktør av ”Origins & Design”) og ID bevegelsen i USA tror generelt på, eller er offentlig nøytrale om, de millioner og milliarder av år som evolusjonistene tror på. Det er på en måte en slags ”i pose og sekk” strategi. Man vil altså ikke tro at Gud som er allmektig skapte på seks vanlig dager og hvilte den syvende, slik vi kan lese det i 1. Moseboks første kapitler. Da har man altså åpnet fullt opp for Bibelkritikken, som til sist fornekter Jesus Kristus, Hans oppstandelse og også en evig fortapelse.

Da har man egentlig havnet der darwinismen vil ha oss; i fornektelsen av Guds Ord og Gud som Skaper. Jeg håper ikke Elstad med flere her er klar over hvilket syn på Skaperverket man nå åpner for.

 

PS - Informasjonen over er sendt flere av de impliserte, publisert i flere aviser, men uten respons så vidt jeg kan se. Det kan tyde på at man her er i ferd med å gå på agnet som er lagt ut av de som ivrer for ID-bevegelsen, og som da underminerer Guds Ord om saken.