”Ondskapens akse” – og Sannheten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.09.06

 

Bush og deretter Siv Jensen har brukt uttrykket ”ondskapens akse” og selvsagt høstet diverse reaksjoner. Det første en merker seg er at mange snakker om at ”aksen” omgir Israel. En akse er sentrum i et hjul – i denne sammenheng et område. Og det stemmer med Skriften – Sannhetens kilde. Og Guds menighet skal i flg. Skriften være Sannhetens støtte og grunnvoll.

Man får lyst til å sitere Danmarks sannhetsrøst i en mørk tid da ondskapen i Tyskland hadde alliert seg med araberne og ville utslette jødene. Når de fleste andre tiet – talte denne mann slik: ”Sannheten er ikke noe for forsiktige folk. De skal ikke ha sannhet, men sofa.” Skal vi høre om politikk i menigheten da? ”Det kunne hende at vi i Guds hus skulle høre om det på en ganske annen måte enn vi er vant til. Nettopp. I Guds hus skal vi høre om det som hender i verden, satt i forhold til Guds ord.”

Men skal man ikke utvise ”klokskap” da slik at man kan kommunisere med enhver? ”Men krevet han av oss at vi skulle kalle sort for hvitt, tyranni for frihet, løgn for sannhet, overgrep og vold for rettferdighet, så svarte vi ham: Det står skrevet: Du skal ikke ha andre guder enn meg.” Og Jesu forbilde i konfrontasjon med løgn og lureri – hvordan var den: ”Nå åpner han munnen. Og det første som kommer ut av den — vi er fylt av spenning, nå skal det vise seg om han er kristen eller reddhare — det er et skjellsord. Et herlig og loddrett skjellsord.
-Dere hyklere, sier han. Det som er mistet i konversasjonstone er vunnet i klarhet. Nå vet partene hvor de har hverandre.” Slik skar hyrderøsten igjennom og skapte Sannhet og klarhet.

Og folket forstod og fulgte – men makten planla justismord og mord!

 

Og sier Skriften noe om ondskapens sentrum – aksen - som all ondskapen dreier seg om og som man burde tale sant om. Du finner det i Joh. Åp. kp. 16 v. 12-14 som taler om endetiden og ”djevleånder” fra Eufrat. Disse ånder går ut ”til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag.” Disse ånder har som sitt opphavs formål å myrde, stjele og ødelegge. At man ikke frykter – når man leser hva som er sagt og ser hva som skjer – hvordan maktene samler seg nettopp her!

 

Men man behøver ikke å ha Skriften med seg for rent fornuftsmessig å skjønne at det som foregår i dette sentrum av verden – hvor mange kontinenter bindes sammen – er et særlig farlig sted. Også Terje Rød-Larsen forstod til slutt at Arafat var en notorisk løgner! Han burde selvsagt forstått det før. Han burde spurt hva Arafat hadde gjort med charteret osv. Man burde lyttet til disse folkene som tydelig sier at de vil utslette Israel og truer Europa med atomvåpen.

 

Inn i debatten om ”ondskapens akse” blander så utenriksminister Støre seg med at uttalelsen ”grenser til dumskap” – hva med noen ord om Sannhet Støre? De fleste av lederne for Israelorganisasjonene er positive, men ikke lederen for Israelsmisjonen – Heitmann – som har besøkt Arafat og ført dialog med han – og slik ordbruk er uheldig å bruke (Magazinet) - hvis man skal finne løsninger på problemene.” Ja, ja så vet man det! Men hvor er alle de andre hyrderøstene om frafallet og forfallet - disse som burde høres - om ikke stenene skal rope!