Økt terrorfare i juleferien

 
 

 

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no16.12.06

 

”Du sier vi er voldelige, det skal du få svi for.” Hvordan bør en person normalt oppfatte et slikt utsagn? Jo, først vil en tenke at vedkommende som kom med ytringen ”Du sier vi er voldelige, det skal du få svi for.” - selv bekrefter at han er voldelig. Dernest vil en normal oppfattning av utsagnet føre til at en tar sine forholdsregler for å øke egen sikkerhet. Hvorfor en slik innledning? Jo, den økte terrorfaren er linket til Islam, en religion som selv sier den er ikke voldelig,

men:

Aftenposten melder 15.12.06 at ”Det skal være ”ekstrem” stor fare for terrorangrep mot europeiske mål i juleferien.” Dette bekreftes av anonyme kilder og beredskapen er betydelig høynet i Frankrike og UK. Også amerikanske etterettningskilder skal ha bekreftet en slik økt fare i Europa.

 

Det lanseres flere forklaringer på denne økte terrorfaren og en er Pavens uttalelser om islam i september samt at en høyt profilert muslim nå sitter i amerikansk varetekt med svært dårlig helse og kan dø når som helst.

 

Men hva med utsagnet: ”Du sier vi er voldelige, det skal du få svi for.” Viser det at vi har med en religion som i sin grunnholdning er voldelig?

Tar vi en titt i boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5, ser vi et interessant bilde. Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Men, han skriver i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.

 

Så er det altså ikke det ”palestinske problemet” som trigger islamsk vold mot Vesten, mot Asia og ellers i verden, men problemet ligger i denne religionens innhold slik Mark Gabriel har formulert det.

 

Vi i Vesten vil merke dette i en økende grad fremover og vi kan jo undre oss over hvorfor bl.a. julehøytiden oppfattes som en fare for en slik terrortopp, det kan jo ha noe og gjøre med julens egentlige innhold – den forbannes i Islam.

 

I en slik situasjon er det beste vern å nettopp øke fokuset på å styrke nasjonenes avhengighet av julens egentlige budskap – en annen strategi vil beviselig ikke føre frem, men kun støtte fortsatt fremgang for islam og andre ismer. Det er ikke julens Herre som øker terrorfaren i Europa denne julen!