Norges regjering, Israels konge og splitting av landet

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.09.06

 

Israel skulle ikke ha noen konge hadde Gud sagt til Samuel. Årsaken var at de hadde en Konge: Gud. Men da folket absolutt ville være som alle de andre - likestilt – så sa Gud til Samuel at de hadde ikke falt fra Samuel, men fra Gud og de skulle få en konge, men det ville ikke gå dem godt. Så fikk de Saul, deretter David og så Salomo som var et resultat av Davids fall med Batseba. Han ba om visdom og fikk det og rik velsignelse i tillegg, men så synes det som strategen og lysten tok over. Han inngikk en rekke allianser og ekteskap og samlet seg etter hvert et stort harem på ”Forargelsens fjell” som jødene kalte det. Der ligger FN`s hovedkvarter i dag!

Disse kvinnene hadde med seg fremmede guder – avguder – og Salomos hjerte ble etter hvert vendt bort fra Israels Gud – og elendigheten begynte. Han fikk mange sønner – bl.a. sønnen som skulle ta over etter han i Judas hus i Jerusalem: Rehabeam.

Han vendte seg til de gamle og de unge står det – og ba om råd for hva han skulle svare folket når de spurte om hvordan han ville styre dem. Israels hus – ti stammers riket - undret seg på om han ville fortsette å legge på dem det tunge åk som hans far la på dem og ga han det råd at ”hvis du i dag lyder dette folk og retter deg efter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider. Men han aktet ikke på det råd de gamle hadde gitt ham, men rådførte seg med de unge som var vokst opp sammen med ham, og som nu var i hans tjeneste.” Og de unges råd var ”Har nå min far lagt et tungt åk på eder, så vil jeg gjøre eders åk ennu tyngre; har min far tuktet eder med sveper, så vil jeg tukte eder med skorpioner”. Da Israels hus fikk det hårde svar som de unge rådet til svarte de: ”Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. - -  Så drog hele Israel hjem igjen”. Det var starten på to og ti stammers riket – som riktignok begynte å spire under Salomo og hans frafall, men ble fullbyrdet med hans sønn. Så står det sårt: ”Således falt Israel fra Davids hus, og så har det vært til denne dag.” (Se 1. Kongebok kp.12)

 

Dette minner meg faretruende om den situasjon som Norge nå beveger seg inn i. For det første har vi fått mer og mer kvinnestyre. Konf. Esaias kp. 3 og 4. Samme kp. taler om at nasjonen styres av guttekåthet – og nå har man flyttet myndighetsalderen til 18, og mange arbeider for at den skal ned til 16 med stemmerett osv.

Ser man på Regjeringen, så består den stort sett av statsråder som Stoltenberg ”var vokst opp sammen med”, og det folket – ikke minst i Bibelbeltet på Sør-Vestlandet har hans regjering, etter min mening, nå begynt et brutalt hardkjør mot med flere av sine statsråder. Det gjelder de mest grunnleggende saker som familiepolitikk og foreldrerett og andre sterkt verdiladede saker hvor Guds rike og verdens rike klasser sammen med full tyngde.

Han burde vite at før eller siden vil dette folket heller bli forfulgt enn å forlate sin tro og overlate sine barn til hedenskapet selv om de er presset langt allerede. ”Nok er nok”! Det burde man besinne seg på før nasjonen Norge går opp i liminga og uroen sprer seg til ukontrollerbare høyder. Det de har rotet i stand i Østlandsregionen med hovedstaden Oslo i spissen, signaliserer hva konsekvensene kan bli om oppløsningen og uroen får spre seg. Lær av Skriften og snu i tide!