Norges infrastruktur undergraves

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.09.06

 

Hva lever vi av? Selvsagt av produksjonen på de ressursene som vi har i havet og på landjorda. De som produserer alt av mat og råstoffer som senere går inn i den økonomiske foredling, forvaltning og distribusjon. Dette krever lovgivning og arbeid for at det skal kaste av seg en bærekraft som holder vårt folk opp i fred som i krig. De produserer også miljøet vårt av oksygen og mye mer. Undergraves dette – er vårt folk ille ute spesielt den dagen da krisene banker på døren igjen.

 

Hva er det da konkret som bærer oss av naturen og det videre nettet av institusjoner som vi trenger?

Begynner vi i Norskehavet med sine enorme fiskerikdommer som gir oss proteiner i form av fisk. En av verdens siste store fiskeressurser. De andre er stort sett overbeskattet og ødelagt av menneskelig grådighet. Min gamle prof. Knut Breirem sa en gang at vi burde inngå i et Nordøk – så kunne vi supplere Sverige, Danmark og Finland med energi og fisk – så kunne de forsyne oss med korn. Alt basisvarer i et folks liv. Det ble det dessverre ikke noe av. I stedet for samarbeid mellom broderfolk – strenet vi alle mot det ny babylonske felleskap i EU. Og det har videre ført til at det havet som før tilhørte sjarkflåten og kystbefolkningen nå er overtatt av markedskreftene og ødelegges av stortrålere.

 

Energien fra oljerikdommene og vannkraftutbyggingen er andre ressurser som går samme veien. Vi knyttes nå opp til el- og gassnett som mer eller mindre er helt i lomma på EØS direktiver og som norske politikere ikke kan gjøre noe med uten evt. å melde oss ut av EØS. Europa kan selvsagt ikke forstå at vi rikingene her oppe i det kalde og mørke nord trenger litt billig kraft. Så nå er vi allerede mer eller mindre bundet på hender og føtter og vårt folk kommer til å lide denne vinteren om det ikke kommer mer regn.

 

Landbruket vårt er under konstant nedtrapping – for som en byråkrat sa til meg – så har EU nok mat og vi har penger - så vi vil ikke lide noen nød. Så naiv kan man bli – på tross av kollosal vannmangel og produksjonssvikt inn i de store landbrukslandene Spania og Frankrike.

 

Forsvaret vårt er gått samme veien med kraftig nedbygging – så man ble kvitt alle de offiserer som tenkte nasjonalt. Nå hyrer man inn nye offiserer – 1000 mann – men bare de som tidligere var positiv til internasjonalisering av forsvaret. Dette er selvsagt stikk i strid med Grunnloven som bare regner med nasjonal verneplikt.

 

Lovgivningen på en rekke områder viser klart og tydelige at nasjonalstaten – Kongeriget Norge som Grunnloven tenker etter og som er kristen nasjonalstats tenkning – undergraves systematisk – fram til det punkt hvor vi er forsvarsløse og viljeløst føres inn i EU som vi har sagt Nei til minst to ganger.

 

Man skjønner jo at dette vanstyret vil føre oss inn i store kriser. Da er det vårt håp at folket våkner opp og sier kontant nei – dette går ikke lenger – og soper disse vandalene ut av de nasjonale maktbastioner med de demokratiske retter vi enda har igjen. Men til det skal det meget bønn og arbeid til - samt et klart velinformet hode som våger å regne med Gud i kampen.