Norge verstingen mot Israel?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no23.10.06

 

Norge I dag har følgende oppslag på førstesiden nett. Vi setter dette opp mot hva Aftenposten i oppslaget med Gaarder fikk seg til å presentere. Se lengre nede. Så kan man trekke til erindring de mange karikaturer Aft.  har hatt samt Oslo-avtalen som i Israel kalles Oslo-krigen som førte til væpning av det såkalte palestinske politi.

 

”- Israel vil snart forsvinne 

Irans president Mahmoud Ahmadinejad lover at Israel skal forsvinne. Han talte til folkemasser i Teheran om Allahs plan for Israel.

- Dette regimet har, takket være Allah, mistet grunnlaget for sin eksistens, sa president Mahmoud Ahmadinejad til tusenvis av mennesker som hadde samlet seg i en demonstrasjon i Teheran til støtte for det palestinske folket.

Innsats for å stabilisere dette falske regimet, har ved Guds nåde totalt mislykkes. Dere skal tro at dette regimet forsvinner, sa Ahmadinejad, ifølge nyhetsbyrået AP.”

Slik lød overskrift og ingress til Jostein Gaarders kronikk den 11.8.2006. Man spør seg selv hva som er forskjellen på utsagnet til den forferdelige lederen i Iran og det Gaarder sier i sin kronikk?

”Guds utvalgte folk

ISRAEL ER HISTORIE. Vi anerkjenner ikke lenger staten Israel. Det er ingen vei tilbake. Staten Israel har voldtatt verdens anerkjennelse og får ikke fred før den legger ned sine våpen. Staten Israel i sin nåværende form er historie, skriver Jostein Gaarder.

(Først publisert: 05.08.06  Oppdatert: 11.08.06 ) Jostein Gaarder”

 

På denne bakgrunn og med skuddsalvene i jødenes synagoge, med politiets manglende varsling av Israels og USAs ambassade før etter 5 uker  samt  Norges krigshistorie – er det da noe rart at Israel trekker den konklusjonen de gjør vedr. Norges ”vennlighet”.

 

Les også tideligere artikkel om Aftenpostens ansvar for Gaardersaken som ble offentliggjort i flere aviser samt artikkel til støtte for Israels ambassadør.

Klikk på linkene: Aftenpostens ansvar for Gaarder?   Miryam Shomat fortjener ros og støtte.