Når skal galskapen slutte?

 

 

Av sivilagr. Jørgen Høgetveit. i www.Kommnetar-Avisa.no06.10.06

 

Meldingene strømmer inn på nytt – som de har gjort det fra begynnelsen av nittiåra da galskapen med rovdyrene begynte.

Gaupa river sau like inne på jordene på Galtland like ved hovedveien til Arendal. På Lauvland, i samme området, er det borte 15 sauer og kadavre blir funnet noen titalls meter fra husa med klare gaupeindikasjoner. Førsteklasses dyr med kjøtt og gener ødelegges – sorg og fortvilelse spres.

 

I Åmli herjer ulven – massedreperen og lystmorderen som var utryddet – men som miljøvernkreftene svermer for.

I Namsos reiser bamsen seg på bakbeina i buskene like ved der to jenter bader og mor blir selvsagt vettaskremt.

I Steinkjær raste 10-15 storfe utfor et stup og flere ble drept – alt tyder på bamsen der også.

I Hornnes Vesthei hvor over 20 bønder slapp sau i hundretall tideligere – er det kanskje 1-2 sauebønder igjen – og heia gror selvsagt igjen – fotosyntesens avkastning til mat og råstoffer som kan gå inn i den økonomiske prosess som holder alle disse hjulene i gang – blir borte. Beitelandskapet som opprettholder 50% av artene i Norge  - inklusive en rekke rødlistearter – forsvinner. (i følge svensk biolog Ingløg)  Dette store flotte beiteområdet  skulle i henhold til Stortingsmeldning nr. 35 ha så lite gaupe at vi ikke fikk utvandring til Vest-Agder og Rogaland. Men forvaltningen ble så gal at det nettopp har skjedd. Man burde ikke ha familiegrupper i Aust-Agder for det kommer selvsagt inn gauper fra Telemark og andre steder – og dermed skjer det som Stortinget sa ikke skulle skje – men uten kraftige protester fra lokal-, fylkes og stortingspolitikere. På tross av tjenestemenn følger med og skriver sine kraftige innstillinger til politisk organ – kryper de likevel i ly. Hva er det som skremmer dem til taushet og lar sambygdinger (bøndene) lide under dette ulovlige rovdyrpresset?

 

Ut fra den store undersøkelsen (pris ca.1 million kr.) som ble avviklet på slutten av nittitallet i Hornnes Vesthei, under ledelse av Universitet i Oslo og med sterk lokal medvirkning – og som til fulle dokumenterte at største delen av tapene skyldtes gaupe og ørn – skjer det intet annet enn fortsatt galskap som ruinerer en grunnleggende produksjon med store ringvirkninger både for økonomi og miljø. Dette er miljøpolitikk som forslår!

 

Tidligere statsråd, fylkeslandbrukssjef og sjef for Norges første ressursmelding som ble overlevert statsminister Borten - nektet plent å bli kalt Miljøverndepartementets ”far” som Bratteli gjorde det til, et Dep. for turisme og miljøvern. Borten og Haugland med god forankring i Norges historie og Bygde-Norge mente det kunne bli skjebnesvangert for et folk ikke å ha oversikt over naturressursene som skapte mat, råstoffer og miljø – og de ville ha et Naturressursdepartement ikke et Miljøverndepartement Men vi fikk Miljøverndepartement og Direktoratet for Naturforvaltning noe som etter min mening fører oss ut i den rene galskapen i forvaltningen av norsk natur og de gode naturforvaltere vi hadde i vår bondestand. En forvaltning som er så gal at den snart vil ramme også vår befolkning med full tyngde. Når skal denne galskap ta slutt?