Miryam Shomat fortjener ros og støtte

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – oktober 06

 


Israels ambassadør Miryam Shomat virker på meg som en meget dyktig, uredd og klarttalende ambassadør som på en god måte har uttalt seg til norske medier gang på gang. Angrepene mot henne fordi hun kom med en vennlig og høflig henstilling til det norske kongehuset om støtte etter skuddene mot den jødiske synagogen og mye annet som må oppleves som en nødssituasjon, forteller mest om de politikere og mediefolk som er interessert i å svekke henne og Israel. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.

Nylig fikk vi her i landet en meget sterk debatt etter utspill fra den israelske ambassadøren Miryam Shomat. Noen har støttet utspillene fra henne - og andre har tatt avstand fra utspillene. Det er først og fremst hennes antydning til det norske kongehuset etter skuddene mot den jødiske synagogen i Oslo, der hun på en høflig måte ba kongehuset om støtte til jødene, som har stått mest i fokus. Vi har lagt saken fram for Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning og slik kommenterer han saken:

Dyktig ambassadør
- Miryam Shomat er en forholdsvis fersk ambassadør her i landet. På den korte tiden hun har vært ambassadør, har hun gjort en meget god jobb. Hun har gått klart og offensivt ut. Et eksempel på dette var krigshandlingene mellom Hizbollah og israelske styrker i sommer. Her stod hun fram på norske TV-skjermer på en meget god og håndfast måte og hele det norske folk fikk meget gode svar på relevante spørsmål. Hun er faktisk et meget godt redskap for å rette opp den meget
negative omtalen som norske medier gir av Israel, sier Høgetveit og fortsetter:

- Når det gjelder hennes utspill vedrørende kongehuset, var dette et forsiktig og høflig utspill i en nødssituasjon. Vi kan ikke forvente at hun som relativt ny ambassadør i Norge kjenner til Grunnloven og alle lover og regler i detalj. Det er riktig at Kongen i følge Grunnloven er hellig og ikke kan kritiseres. Kritikk skal alltid rettes til kongens råd - som i praksis er regjeringen. Men samtidig var ikke dette noe angrep mot kongehuset, men et høflig og forsiktig utspill i en nødssituasjon. Og fra Regjeringen har det vært lite sakssvarende støtte å få – enkelte oppfordrer sågar til boikott av Israel. Derfor mener jeg at kritikken mot ambassadøren var feilaktig. De som kom med kritikken mot ambassadøren, burde tidd stille og heller bedt Israel om unnskyldning..

- Har ikke kongehuset gått ut med støtte til folk i vanskelige situasjoner tidligere?

- Ja, som eksempel kan jeg nevne at under den forferdelige flodbølgekatastrofen i Det indiske hav gikk kongehuset i Norge og mange andre instanser ut med støtte til pårørende. Også i andre sammenhenger har kongehuset gått ut med støtte til mennesker i vanskelige situasjoner. Når det blir skutt mot den jødiske synagogen i Norge og planer om å bombe både den israelske ambassade og USAs ambassade blir avslørt - da er situasjonen så alvorlig at det ville ikke være unaturlig om kongehuset på nytt gikk ut med en markering om at dette tar man avstand fra, sier Høgetveit.

- Hva med reaksjonene fra regjeringen?

- Regjeringen har vært svært lite aktiv utad etter skuddene. Justisminister Storberget var riktignok utenfor den jødiske synagogen en stund etter skuddene, men det kom ikke noe tilbakespill med kraft fra hans side. Skuddene mot den jødiske synagogen og planene om å spreng både USAs og Israels ambassade er etter mitt syn ikke bare en kriminell handling, men en direkte krigserklæring mot Israel og det jødiske folk. Derfor burde regjeringen kommet med en meget sterk uttalelse - noe den ikke gjorde, sier Høgetveit.

Selvransakelse
Han viser til at etter det som har hendt de siste årene i Norge, og som har skapt denne nødssituasjonen for Israel i Norge, burde både norske politikere og mediefolk vært både selvransakende og ydmyke overfor Israel og jødene - og ikke angrepet den israelske ambassadøren for utspillet om kongehuset. Høgetveit minner både om Osloavtalen som i Israel omtales som Oslokrigen, den stadig økende støtte til løgneren Arafat og de 4 milliardene de har fått og Israel lite og ingenting, Gaardersaken i Aftenposten sammen med en rekke andre media som stadig hetser Israel i omtale og karikaturer og et politi som ikke varsler mulige terroranslag før etter 5 uker, osv. osv.

- Angrepet mot den israelske ambassadøren forteller svært mye om norske politikere og mediefolk hvor sannheten har trange kår - og svært lite om den israelske ambassadøren i Norge, sier Høgetveit og fortsetter:

- Det verste er at både politikere og mediefolk mangler den åndelige dimensjon i denne saken. I Bibelen står det at den som velsigner Israel skal bli velsignet og at den som forbanner Israel skal bli forbannet. Jeg tror at vi her i landet med vår opptreden overfor Israel kan bli dratt inn i både kriger, terror og ulykker som er verre enn hva vi tror. Derfor må vi nå få en ny politisk kurs her i landet der man står opp og tar klart avstand fra terror og vold mot Israel og gir dem vår fulle støtte i sin eksistenskamp for å overleve, sier Jørgen Høgetveit.