Makaber informasjon om Midtøsten

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.10.06

 

Fra mine 5 opphold i Israel på til sammen 6 måneder blir det noen underlig å se hvilke ”fakta” som av Sidsel Wold blir presentert gjennom oppslaget ”Makabert om Midtøsten” i Østlandsposten (ØP) 25.10.06. Hun har i følge journalisten i ØP holdt et foredrag på FN dagen på Thor Heyerdal videregående skole i Larvik. Jeg skal bare ta med et sitat fra oppslaget:

”-Situasjonen i Midtøsten blir bare verre og verre. Jeg kan lett forstå palestinerne som velger å bli selvmordsbombere, sier Wold.”

Hennes utsagn inneholder flere oppsiktsvekkende ord:

1. ”lett forstå” – hvilket betyr at hun langt på vei ser behovet for at en selvmordsbomber tar livet av kvinner og barn. 2. ”velger” – hun er kanskje ikke kjent med den årelange indoktrineringen palestina-araberne får før de tipper over i ”selvmordsbransjen” for første og siste gang?

 

Ut i fra det man videre kan lese i oppslaget i ØP kan det synes som om Wold er en av få som ikke har fått med seg at i Libanon hadde Hitsbollah kopi av passene til alle journalister? Det er de samme terrorister som opererer på GAZA-stripen. Journalist er et farlig yrke i Midtøsten og holder du deg ikke inne med PLO, Hitsbollah etc er risikoen stor for at journalistens dager på denne jord blir sterkt forkortet, eksemplene er dessverre mange.

 

Det er også oppsiktsvekkende at Wold holder sitt foredrag på FN dagen! Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 1559 i 2004, som krevde oppløsning av bl.a. Hizbollah. Men de ble isteden fòret med avanserte våpen fra Iran og Syria - hvilket var med på å trigge en ny konflikt i Libanon. Irans holdning til Israel kjenner kanskje Wold fra media? Noen snakket også om at Israel i virkeligheten hadde vært i en ”lightkrig” med Iran i Libanon i juli/august 2006. Våpentransporten fortsetter fremdeles fra Syria til Libanon når vi nå skriver oktober 2006! I tillegg skal russiske GRU (med Vostok and Zapad) være stasjonert i Libanon, i byen Sidon samt Syriske militær instruktører i GAZA i løpet av oktober. Det er ikke rart at flere utenriksministere er skeptiske til å sende fredsbevarende soldater dersom Hizballah får bli værende i Sør-Libanon. De ønsker ikke sine sønner og døtre hjem i ”bodybags”.

 

Til sist er det også tankevekkende at det ikke er nevnt noe om den muslimske terroraktivitet i Tyskland, England, Norge, Danmark, Sverige, Afghanistan, USA, m.fl. på en FN dag som den Wold deltok på? Kunne slik informasjon få tilhørerne til å tenke: ”Kanskje det ikke er jødene som er problemet, men den muslimske tro, for det er jo den som er representert både i Midtøsten, Tyskland, England, Norge, Danmark, Sverige, Afghanistan, USA, osv… og som en dag kan sette ambassader i brann i Oslo og der terrorfrykten på Oslo vest, fører til sykdom hos beboerne.

 

Jøder, nordmenn og arabere lider under det samme regime, nemlig det regimet vi ser utøvd hvor den jødekristne tradisjon undertrykkes og til sist fjernes.

Ungdom, som på Thor Heyerdal videregående skole, har krav på også å få vite denne delen av historien – for de skal fortsette å bo i Norge lenge etter at 68 generasjonen er utdødd og forhåpentligvis også deres ideologi som man antar har dype røtter i Medina! Undertrykker man Sannheten går det galt, men alle vi i Norge har fått muligheten til å tro på Sannheten – men noen velger den dessverre bort til fordel for andre trosretninger enn den vår norske Grunnlov har. Det er dypt tragisk!