Kvinner og våpen på Stortinget

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no06.09.06

 

For en del år siden hadde vi noen få vonde episoder med HV-soldater som misbrukte sine våpen – AG3 – til å drepe sivile. 

Det avfødte storoppslag i media – kanskje også hauset opp av de som ønsket å avvæpne Norge. I alle fall førte det til at kvinnene marsjerte opp og ned av Stortingets talerstol i nærmest en kappgang om hvem som kunne være mest omsorgsfull og beskyttende. De krevde full avvæpning av HV-soldaten – slik at AG3en som de før hadde hjemme – alltid klar til kamp i henhold til ”Plakaten på veggen” – nå ble ubrukelige. Og Norge ga etter.

Kun noen få røster viste til hva Grunnlov, HV-regler osv sa – og nektet å innlevere sine våpen før politiet stod på døra. Andre igjen leverte inn alt utstyret – under henvisning til at de ikke ville møte opp med ei ”jernstang” av et ubrukelig våpen – og dermed være skyteskive for fienden når de ble mobilisert i full uniform.

 

Men de som satt med makten ga etter og brydde seg verken om lover eller regler som ble servert dem i artikkel etter artikkel. Man skal ikke bruke skjellsord mot menn i høye posisjoner – men det skal i all fall sies at maken til feighet har man knapt registret på mannssiden i vårt fredlige Norge. Nå diltet de etter kvinnerøstene fra Stortinget – som fikk flertallet med seg for å avvæpne gutta våre og gjøre dem til forsvarsløse skyteskiver i tilfelle konflikter som man måtte rydde opp i. Noen minnet også om at kjøkkenkniver, hoggjern og skrujern også var farlige våpen som burde inndras. Vi minnet dem også om at det var ikke våpenet som i seg selv var farlig, men personen som grep til våpenet og brukte det – som var en trussel.

Vi minnet kvinnesiden om at deres flukt ut fra hjemmet og dermed manglende oppdragelse av barna med bl.a. beherskelse av aggresjon – kanskje var en vesentlig årsak til at AG3ene ble misbrukt. Skilsmisser og sjalusi var nok en faktor – hvor det er et ugjendrivelig faktum at det er over 70 % av kvinnene som forlater hjemmet og familien.

Men intet hjalp – gutta skulle avvæpnes. Og nå er de avvæpnet. Hæren består kun av ca. 3 000 mann og HV-soldatene (ca 80 000) har intet tennstempel og dermed et ubrukelig AG3 i hjemmene.

 

Aftenposten melder 5.9.-06 at det gjøres storbeslag av våpen i gjengmiljøene – og her er det våpen av første klasse. Politiet sier: ”Tilgangen på våpen i gjengmiljøet er større enn noen gang.”  Det er topp automatvåpen som AG3, Kalashnikover og våpen med lyddemperutstyr etc. etc. Politiet fortsetter: ”Tidligere var det eldre pistoler av typen Luger og andre våpen preget av tidens tan som ble beslaglagt i dette kriminelle gjengmiljøet. Nå synes miljøet å ha blitt mer kvalitetsbevisst, med stor sans for etterligninger av amerikanske mafiavåpen.” Det er våpen som kan ”forårsake livsfarlige skader.” Og dette skaffer man seg i Norge med kilder i både inn- og utland.

 

Nå rykker volden og terroren oss stadig nærmere. Nylig rullet man opp et vel planlagt terrorangrep i Danmark. Og nesten daglig har vi en eller flere skyteepisoder og drap eller skader fortrinnsvis i Osloområdet. Involvert er raske biler, gode våpen og kniver og et etter hvert mer og mer hjelpeløst politi.

Men hvor er det blitt av de omsorgsfulle og beskyttende kvinnerøstene på Stortinget. Ingen traver nå opp og ned av talerstolen og lar munnen flomme over av store og forhåpentligvis velmenende ord.

 

Så begynner noen mannsrøster å minne om at vi har et HV- på rundt 80 000 mann spredd utover det ganske land i alle nærområder. Det kunne ha et visst forebyggende og en avlastende funksjon for å opprettholde ro og orden - og evt. rykke ut ved organisert gjengopptreden og terrorangrep. Bare deres blotte gjenvæpning og signaler ut i media ville være et alvorlig varsku til voldsmenn om at Norge ikke har tenkt å overlate sin befolkning til den type menn og kvinner. Kvinner og barn, våre hjem og nærmiljø – ja landet vårt med skal beskyttes om nødvendig med våpen. Men da må gutta våre få tennstemplene tilbake. Voldsmennene skaffer seg dem fra utlandet på Internett likevel. Gutta våre må i tillegg få bevilgninger og trening i å utøve den beskyttelsen som kvinnesiden langt på vei har fratatt vår befolkning godt fulgt av feige mannfolk. Men la det skje kjapt før man får rasert restene av våre styrker.