Krystallnatten

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no09.11.06

 

”Krystallnatten (tysk die Kristallnacht, die Reichskristallnacht eller die Pogromnacht) er betegnelsen på natten mellom 9. november og 10. november 1938 og markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Nazi-Tyskland. Nazistene dro da i gang omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. Et hundretall jøder ble drept, 267 synagoger ble brent ned og over 7 500 butikker ble vandalisert. I tillegg ble mer enn 26 000 jøder ført til konsentrasjonsleirer, hovedsakelig til Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

Etter Krystallnatten ble de tyske og østerrikske jødene ilagt en kollektiv bot på én milliard mark, tilsvarende 4000 mark for hver enkelt jøde.” (Kilde: http://no.wikipedia.org)

 

Som en ser av informasjonen om Krystallnatten har jødene, til syvende og sist, ikke andre en seg selv å stole på og sin Gud. Verden hater dem og verden tråkker på sin egen arv fra Jerusalem og bereder samtidig sin egen undergang i og med at de pleier sitt forhold til bl.a. internasjonale terrorister som dreper kvinner og barn. Det står det virkelig respekt av folk som Kåre Willoch, Jonas Gard Støre og en Jostein Gaarder m.m.fl. som med sin unnfallenhet, etter min mening, bevist er med på å rasere vår norske kulturarv med sitt negative Israel engasjement. I Norge kommer muslimske terrorister på besøk helt inn i Utenriksdepartementet med Støres velsignelse (!) og får deretter være med på norsk 17. mai feiring og terroristen skryter Norges nasjonaldag opp i skyene! Dette skjedde med Hamas i mai 2006 – Støre kunne lagt sin UD-nøkkel i sin lomme og sagt nei til et slikt besøk! Alternativt kunne han tatt til orde for en fengsling så snart de landet på norsk jord og deretter tatt frem Den norske Grunnloven (bygd på den judeo-kristne arv) og dømt dem til livsvarig fengsel for drap på kvinner og barn. De lever av å spre frykt også blant sine egne arabiske landsmenn i Midtøsten!

 

Israels tidligere FN ambassadør Abba Eban, kalte Israel grensen fra 1967 for ”Auschwitz-grenser” og vi forstår hva han mener. Aldri har en enkelt stat blitt motarbeidet med så klare brudd på internasjonal lov og forsøkt kastet på Middelhavet med stor støtte fra verdenssamfunnet.

 

La oss ikke støtte ideologier som fører til at en ny Krystallnatt repeteres! Jødehat rammer til syvende og sist en selv, det viser historien!