Koth i familien

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.10.06

 

Serien "Koth i familien" ble igjen sendt på NRK-1 den 23.10.06. Konseptet for serien er bl.a. å besøke ulike familier i Norge for å se hvordan de har det og hva de driver med.

Denne mandagen var serien bl.a. innom platebutikken "Neseblod Records" i Oslo. Innehaver, Kenneth Anker Nilsen (33) intervjues der han holder opp en teskjorte som han viser til sin sønn på 2 år, med teksten "Hell Hammer" også påtrykt et kors opp ned, altså et satansymbol. 

I bakgrunnen sees en opphengt teskjorte med teksten "Drep de kristne". Kameramannen fanger inn denne teskjorten med ”Drep de kristne” i tre sekvenser på til sammen ca ti sekunder – hvilket er lang tid i et medie som TV.

 

Gjør man et søk på nettet på denne KA Nilsen dukker det opp aktiviteter med satansymboler og lignende – altså en absolutt destruktiv miljøtilknytning, men som NRK velger å spre publisitet om.

Prinsipielt er det underlig for en privat kristen TV eier å betale sin kringkastingsavgift når statskanalen NRK-1 bruker av sin sendetid på å ukritisk publisere sterkt antidemokratiske røster med røtter inn i satanistmiljøet i Norge, slik kan det i hvertfall tolkes etter min mening. Det er neppe, verken i ånden til Vær varsom plakatens punkt1.5. ”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.” å publisere noe sånt.

Det er nok heller ikke i tråd med ”Lov om kringkasting” Kap. 2. Generelle bestemmelser § 2-7 første ledd.Beskyttelse av mindreårige seere. Kongen gir i forskrift regler om forbud mot å sende fjernsynsprogram som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling, særlig hvis programmet inneholder pornografiske scener eller umotivert vold.” Lovens § 10-1 inneholder en egen strafferamme på inntil 6 mnd fengsel på brudd på § 2-7.

Det er videre brudd på § 2 i Grunnloven, dette er en statskanal som selvsagt da er knyttet til Grunnlovens verdigrunnlag. Flere Grunnlovsparagrafer kunne vært nevnt.

 

Hadde undertegnede hatt en teskjorte på seg med ”Drep en statsråd” ville nok politiet vært like rundt hjørnet med et avhør i samråd med psykiatrisk personell som evnt. kunne vurdere om undertegnede virkelig hadde slike intensjoner.

 

Burde ikke en eller annen, som har et TV hjemme, med denne saken som bakgrunn nekte å betale kringkastingsavgiften til en statskanal som ikke gjør jobben sin i følge lover og regler? Jeg tror vedkommende ville ha en god sak!

 

 Programmet kan du i sin helhet se på: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/198754 og omtalte sekvens kommer ca 11 minutter ut i sendingen.