Koranens Allah

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no22.09.06

I en e-post som kom inn til undertegnede for få dager siden var det et sitat hentet fra en artikkel ved Åpne dører i tidsskriftet Fast Grunn 2/2002 utgitt av Lunde forlag / Norsk Luthersk Misjonssamband. Artikkelen tok frem litt informasjon fra Koranen som nordmenn bør merke seg:

”Profeten Muhammed oppfordrer muslimene til å slåss for Allahs sak (sure 8.62, 8.66)

Koranen forbyr muslimer å inngå vennskap med jøder og kristne (sure 5.56)

Koranen oppfordrer muslimene til å bekjempe ikke- muslimer inntil alle religioner er kjempet ned og islam er den eneste religionen i verden (sure 2.189, 8.40)

Koranen oppfordrer muslimene til å terrorisere, lemleste torturere og drepe enhver som nekter å bøye seg for Allah og profeten Muhammed (sure 5.37, 8.12-17)

Koranen pålegger muslimene til å tvinge de ”vantro” til å bli muslimer (sure 9.5)

Sitat slutt.”

Dersom dette er korrekt er det ikke underlig at Verden nå har problemer med sitt naive engasjement i bl.a. Midtøsten. Verden (ført an med FN som består av over 60 % totalitære stater!) lefler med araberverdenen og lar Israel i stikken. Man rammer Israel og samtidig legger man minen under eget bo, for en muslim nøyer seg ikke med Israels ca 21 000 km2.

Etter min mening er det ikke mulig å være statsmann og ikke kjenne til Koranen som ideologi. Like lite som det er mulig å ikke kjenne til Vestens kulturgrunnlag Bibelen og Guds land og folk, Israel og jødene. Har man ikke kunnskap på disse områdene faller man dramatisk igjennom i flere sammenhenger og spesielt i statsstyrelse med de konsekvenser det får for landets innbyggere.

Det første en statsleder bl.a. må være i besittelse av er realitetssans og det innebærer bl.a. at Koranen skal tas på alvor på samme måte som noen få tok Mein Kampf på alvor i mellomkrigstiden og advarte mot Hitler! Mein Kampf var Adolf Hitlers politiske grunnlagsverk, på samme måte som Koranen er det for muslimer. Og av det følger skrift blir til ord og ord blir til handling!