Jon Kvalbein og ID-bevegelsen kolliderer med Romerbrevet

 
 

 

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no30.09.06

 

 

Torbjørn Greipsland (Kristelig Pressekontor, KPK) har dekket et møte med Intelligent Design-bevegelsens (ID) i Norge, med Dr. Paul A. Nelson lederen av ID-bevegelsen i USA. Overskriften på oppslaget den 25.09.06 er følgende: ”Intelligent Design-bevegelsen gir ikke Gudsbevis: - Men naturen peker mot en planlegger”. Overskriften stemmer med det videre innholdet i intervjuet med lektor Jon Kvalbein som var en av initiativtakerne til Nelsons Norgesbesøk nå i september.

 

Overskriften fra KPK kan virke riktig, men les nå nøye følgende:

”For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning,” (Romerbrevet 1, 18-21) Gud sier altså at menneskene allerede har det man kan vite om Gud, og det er vel sann viten vitenskapen søker? ID-bevegelsen sier vi ikke har det som Romerbrevet sier, men kaller det en "planlegger"! Og noen igjen sier at vitenskapen og Gud må holdes atskilt – hvor står det i Bibelen? Gud kobles ut fra flere og flere områder av menneskelivet i vår tid og vi blir mer og mer selvrådige og styrt av menneskelig fundert såkalt viten og kunnskap.

 

Kvalbein uttaler seg her på tvers av Romerbrevet - når man leser Romerbrevet som man bør lese det - men for så vidt i tråd med ID-bevegelsen slik vi kjenner den fra USA (se ”ID bevegelsen implementeres i Norge?”, Kilde: www.Kommentar-Avisa.no) og det er en meget viktig observasjon fordi, ID-bevegelsen er ”i nærheten” av Sannheten om jordens Skapelse, men de går ikke helt til Kilden og godtar den helt ut og da blir det usannhet! ID-bevegelsen seiler i dag opp som en brobygger mellom kristen tro og religiøse retninger som tror på en udefinert kraftkilde, en designer.

 

Versene 22 og 23, i Romerbrevets 1. kapittel lyder slik: ”fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer,”.

Det er underlig hvordan flere av de vitenskapelige miljøer ikke tørr ta Gud på alvor når Han sier at Han Skapte på 6 vanlige dager, og mange bekjennende kristne virker nesten flaue om de skulle komme til offentlig å bekjenne at de tror på en slik Allmektig Skaper. Man kan lure på hvorfor?

 

Så har altså Gud lagt ned vitenen om Gud, seg selv - den naturlige åpenbaring - i naturen, men majoriteten av vitenskapelige miljøer i Norge liker det lite og fremelsker enten en ”i pose og sekk” strategi alà Nelson eller en strategi slik vi kjenner den fra våre vitenskapelige institusjoner med neodarwinismen. Det vil bli interessant den dagen disse strategier blir betegnet som forskingsfusk, hos de som bruker strategiene som grunnlag for sin forskning, hvilket neppe er langt unna.