Jødisk og arabisk naturforvaltning

 

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.11.06

 

Hvordan man forvalter naturen – skaperverket – som er Guds bolig for mennesket slik at vi kan få mat, råstoffer og miljø – kommer i betydelig grad an på hvordan vi tenker om skaperverket og Skaperen. Araberne tenker på sin måte og jødene sin ut i fra Bibelen og G.T.

 

Jeg var på planleggingsoppdrag i Mali i 1985 og etter et orienteringsmøte gikk jeg sammen med 2-3 muslimer og en tolk ut i landskapet og kom til et uhyre stygt erodert område. Jeg spurte om hva som hadde skjedd her – og fikk til svar at dette var geitenes plass, men så tilføyde de. Før kom gras og skog opp igjen, men nå hadde Allah svikta! Og jeg tenkte i mitt stille sinn at om min bestefar – bonde og lekforkynner - hadde sagt noe slikt sludder – da hadde jeg trodd han var sprø. Han hogg og beita med forstand og forsiktighet og plantet skog vår og høst som en medforvalter av Herrens mangehånde gode gaver. Når han hadde pløyd, harva og sådd – med blottet hode - kom han inn og ytret: ”Nå har jeg gjort mitt – så vil Gud gi vekst.”

 

Og ser man videre utover den arabiske verden fra Den arabiske halvøy – like stor som India – så er den avskoget og bortimot ørken. Men faglitteraturen forteller at ut fra sattelittfotografier ser en at for mange hundre år siden var områdene skogkledd og med elver som snodde seg gjennom landskapet. Samme bildet hadde en for Nord-Afrika – hvor naturødeleggelsen startet ca. 800 år f. Kr. ved Romerriket som la press på bøndene med grådighet. Verre ble det da araberne invaderte land etter land og raserte naturen med bl.a. sitt geitehold.

Faglitteraturen sier jo at Marokko ble ødelagt av geitholdet som gnager reint og åpner landet for tørke og flommer og til slutt ørkener. Langt syd i Sahara finner en store vannrør flere meter under ørkensanden fra Atlasfjellene som viser et historisk omfattende landbruk. Satellittfoto viser det samme – at det må ha vært et flott savannelandskap med elver og skog. Hele Nord-Afrika var dekt av store kastanje- og nåleskoger. Nå er det borte alt sammen – og araberverdenen sitter igjen med oljerikdommene som de ødelegger resten av verden med p.g.a. CO2, terror, utpressing og hat godt forankret i deres onde religion fra Koranen.

 

Israel på sin side gjør noe helt annet. Det går en underlig fortelling om tidligere statsminister Golda Meyer. Hun undret seg over hvorfor jødene ble ledet ut av Egypten og dreidde så langt vest at de kom til Israel hvor det til nå ikke er funnet olje og rikdom. Hadde de blitt ledet litt lengre øst, så hadde de kommet inn i araberverdenen med olje og en helt annen utvikling.

Jeg tror det er et godt svar på dette fra en langtskuende Guds side. Han lot araberverdenen overta disse destruktive ressursene med sine destruktive holdninger og bruker dem til å teste ut nasjonene holdninger til Seg selv, mammon, og Israel på – og de fleste lar seg presse på sin vei inn i en totalødeleggelse av kloden – denne Guds bolig for menneskene, mens Israel ledes en helt annen vei.

Israel ledes inn i bibelske holdninger til Skaperen og Hans verk, kloden som bolig for menneskene. (se for øvrig tidligere artikkel om Negev i NKA) De utvikler nå en forvaltning av jord, luft og vann – samt skoger og miljø som er unik i verden. Store livsviktige gjødselforekomster har de i Dødehavet (Sea of life). De har en Negevørken som er et laboratorium for verdens kanskje største problem: ødeleggelse av skaperverket og dets bærekraft for mennesker, dyr og fremtiden.

 

Når nasjonene har løpt linen ut – vil det gi en god oversikt over hvor man finner en sann og rett holdning og forvaltning – og jødene vil stå fram med sin forvaltning av naturen som ingen andre på kloden kan fremskaffe maken til. De har utviklet en vannforvaltning som er unik og avgjørende for verdens stadig økende problem med små ferskvannsressurser. De kan vise verden hvordan de kan dekke landskapet med vegetasjon og etter hvert skog fra rene ørkenområder og til mindre nedbørfattige områder osv.

 

Derfor ble de ledet bort fra billig rikdom med olje og ødeleggelse av skaperverket – for i samarbeid med Skaperen og ut fra Skriften og bli et lys for verden i hvordan skaperverket skal forvaltes under ansvar overfor Skaperen. Og det viktigste av alt: Verdens LYS – Jesus Kristus kom til dette landet – og skal kommet tilbake hit – og Fredsriket med rettferdighet og fred og en god agrarkultur som skal gi mennesket det det trenger av mat og klær og lære dem til å nøyes med det og vende opptattheten sin mot de andre, store og evige goder. Som Jesus renset tempelet for pengevekslerne – blir de sopt av banen i den fremtid Gud vil skape under ledelse av jødene.  

Tidligere miljøvernminister, rektor og bonde Trygve Haugeland  (Lyngdal) – god venn av Borten – sa det slik bestandig. De beste av dere blir bønder. Og han doserte også i sine forelesninger følgende: De som gjør det best i utdanning bør bli bønder, de nest beste lærere og de dårligste forretningsfolk. Han hadde forstått hva det dreidde seg om – og laget også Norges første ressursmelding! Synspunkter som det er all grunn til å merke seg i en tid hvor markedskraftene og kapitalflyten synes å ha blitt vår nye avgud.