Jesus – Skaperen og skapningens Herre

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no – 01.12.06

 

At Jesus var fra begynnelsen er Skriftens Ord – og Han var også den som skapte alt ved sin allmakt. Det ser vi særlig av to steder i N.T.  I Joh. 1, 3 står det om Jesus: ”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.” Videre fra Kolossenserne sies det om Jesus 1.16 - 17:  - for i ham er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham – og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.”

 

Dette er personen med den allmakt som skapte av intet på 6 dager og hvilte på den syvende dagen i flg. 2. Mosb. 20,11: ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og Han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.”  Både tallangivelse, ”aften og morgen” m.m. i 1. Moseb. samt at det hebraiske ordet for ”dag” – ”yom” – er bekreftet av fremstående hebraikere - utover all tvil at betyr dag à 24 timer. 

 

Jesus skapte altså av intet – utfra det lys Han bor i og selv er - på 6 normale dager og hvilte på den syvende. Han har fortalt oss det på forståelig språk og lært oss ukens rytme for sitt skaperverk.

Når det er slik med Jesus som Skaper - må man også forvente at vi finner igjen denne skapermakten i Jesu gjerning da Han vandret her på jorden fra Han ble født av en jomfru Julenatt - til Han for opp og tilbake til sitt usynlige rike etter korsfestelsen, død og oppstandelse. Vi skal se litt på det:

 1. Han skapte av intet himmel og jord med Sitt Ord uten noe eksisterende materie. Da han skapte Adam, gjorde Han det av jordens muld (humus – human)
 2. Han blåste liv inn i denne døde materie som Adam utgjorde
 3. Alt skjedde, Han talte og det stod der etter Hans tanke og vilje
 4. Alt skjedde ved Hans makt til Hans ære – og Han forbeholder den for seg selv.

 

Finner vi paralleller i Jesu gjerninger da Han vandret her nede i godt tredve år?

 

 1. Han første gjerning var at han forvandlet vann til vin. Dvs at han gjorde H2O om til carbon atomer og kjemiske molekyler bestående av druesukker, carbondioksid, fargestoffer, smakstoffer etc. etc.
 2. Han tok flere ganger hånd om noen fisker og litt brød og oppformerte det i hedene til apostlene så de kunne dele ut til mange tusen som åt seg mette og attpåtil hadde mange kurver til overs. Han gjorde altså litt carbohydrater, proteiner etc. til en stor mengde av dette stoffet fra skaperverket så alle ble mette.
 3. Han reparerte ødelagt kroppsvev hos folk med spedalskhet, som var blinde, lamme – m.a.o. måtte han gjenskape vev, nerver og muskler med sunne celler. Disse tingene og mer til er jo sterkt bevitnet av tusenvis av mennesker.
 4. Han innga liv hos flere døde personer som enkens sønn i Nain, Jairuses datter og ikke minst Lasarus som han kalte ut av graven med Sitt Ord. Lasarus hadde ligget der i fire dager og begynte å gå i oppløsning – selvsagt i de varme områdene vi her taler om. I dette tilfellet ser vi en klar parallell av skapelsen på 6 dager hvor Jesus skapte Adam og blåste livet inn i ham. Jesus måtte gjenskape det ødelagte og gi livet på nytt. Begge de to andre fikk livet igjen av Jesus.
 5. Han helbredet over mange kilometers avstand da Han var i Galilea og offiseren kom fra Kapernaum for å få han med for å helbrede sønnen hans. Avstand ca. 27 km. Offiseren fikk beskjed om at gutten levde, og tjenerne fortalte at det skjedde da Jesus uttalte sine mektige Ord. (Joh. 4, 46-53)
 6. Han brukte jord (muld) og spytt og klinte i øyet på en blind og ba han gå og vaske seg. Han fikk synet igjen.
 7. Han viste sin suverene makt over Sitt skaperverk ved å gå på vann og stille stormer – altså der naturkreftene reiste seg med voldsom kraft. Hans makt var suverent større.

 

Mange andre hendelser kunne vært nevnt, men la oss bare konkludere som Skriften: Jesus Kristus er den skapende Gud og Han gjorde undere her nede som vi kunne forvente at denne Skaper maktet å gjøre. Han gjorde det for å hjelpe sin tapte menneskehet i stor lidelse fordi Han elsket oss så. Han gjorde det for å fortelle oss at Guds rike var kommet i blant oss og Han gjorde det for at vi skulle ære Gud som Skaper og Herre. Det var Han som skapte av intet og ga liv til alle skapninger i begynnelsen av denne tidshusholdning. Det er også Han som har lovet å komme igjen og gjenskape denne ødelagte jord av menneskets grådighet og forferdelige forvaltning. La oss ikke redusere Jesus og Skaperen til noe annet enn det Han har åpenbart i Sitt Ord. Kilde: Hovedsakelig AiG.