Israels land og folk

 

 

Av Stein Henriksen, i www.Kommentar-Avisa.no16.08.06

 

Atter en gang er Israel i medienes søkelys. Denne gang på grunn av forsvarskrigen mot terrororganisasjonene  Hizbolla og Hamas. Og atter en gang støtter venstresiden  i Norge terrororganisasjonene mot Israel.

I årevis tidligere har det vært palestinerne som har ligget dem på hjertet. Og det er det utvilsomt fortsatt. Det kan derfor kanskje være en tanke å se litt nærmere på begrepet”palestiner.”

Det henger utvilsomt sammen med landskapsnavnet ”Palestina”, som var det navnet romerne satte på Israels land etter jødenes nederlag i årene 70 og 135 e. Kr. Det ble gjort for å håne den slagne fiende. For ”Palestina” har sammenheng med folkenavnet ”pelishtim”, som var den hebraiske betegnelsen på ”filisterne”. Disse var et egeisk folkeslag som hadde slått seg ned i kystområdet av Israels land, og i lang tid var israelittenes verste fiender.  

 

Men har da begrepet ”palestiner” i dag noe med dette folket å gjøre? For å få svar på spørsmålet, la oss høre hva en som selv betegner seg som palestiner, har å si om saken.

Vi går da til sjefen for PLOs militærdepartement og medlem av eksekutivrådet  til PLO i 1977 Zuhair  Mushin  og hører hva han har å si om saken. I et intervju  med Amsterdam-avisen Trouw i mars 1977  uttalte han følgende:  ”I virkeligheten er det intet palestinsk folk. Kravet om en egen palestinsk identitet  er reist bare av taktiske grunner. Etableringen av en  palestinsk stat  er et verktøy i kampen mot Israel, og for arabisk enhets skyld. Det er bare av politiske grunner vi snakker om en palestinsk identitet. Det er bare på grunn av arabernes  nasjonale interesser mot sionismen.”

 

Ja, dette er jo klare ord som stemmer helt med virkeligheten. De såkalte ”palestinere” er arabere som andre arabere. De innvandret til Israels land etter at jødene hadde begynt å dyrke opp landet. De har altså ingen eiendomsrett til landet. Det er bare noe historieløse personer tror.

 

En kan også merke seg at folkenavnet ”jøde” er en sideform for folkenavnet  ”judeer” og viser hen til landskapet Judea med Jerusalem som hovedstad.