ID bevegelsen implementeres i Norge?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 07.06.06

 

Et nytt strategisk grep er i ferd med å forsøkes implementert i Norge, den såkalte Intelligent Design bevegelsen (ID) – som bl.a. bruker diffuse begreper som ”det står en kraft bak” om naturens tilblivelse.

For den som tror på Bibelen, er denne bevegelsen noe man ikke trenger her i Norge – fordi den tåkelegger den tilgjengelig informasjon enda mer – og det kan faktisk også være meningen. Gud skapte på seks vanlige dager slik det er beskrevet i 1. Mosebok, det er ikke så veldig komplisert. Og det kan leses bokstavlig. Bokstavlig kan også Syndefloden leses, det finnes også et utall av geologiske spor som viser oss den globale floden osv. Guds Ord er nøyaktig og snakker om Den Treenige Gud og ikke en diffus ”intelligent designer”.

 

Argumentet for ”intelligent design” har en lang historikk, helt tilbake til oldtidens grekere og romerne. ID som begrep er på nytt kommet frem de siste 200 år.

 

I bl.a. USA har man i dag et ID miljø som har et organ som heter ”Origins & Design”, redaktøren heter Paul Nelson.

 

Følgende betraktninger er mye basert på hvordan man ser på ID i kreasjonistmiljøet i USA og som antagelig ikke skiller seg så mye fra miljøet i Norge (kilder, se nederst):

 

ID bevegelsen i USA tror generelt på, eller er offentlig nøytrale om, de millioner og milliarder av år som evolusjonistene tror på. Det er på en måte en slags

”i pose og sekk” strategi.

ID bevegelsen lærer ikke bort at Gud er Forløseren, og det synes ikke å være noen sluttløsning på det Onde i denne verden, slik Bibelen sier.

ID bevegelsen seiler i dag opp som en brobygger mellom kristen tro og religiøse retninger som tror på en udefinert kraftkilde, en designer.

Bevegelsen er forsiktig med å assosiere seg med for eksempel kristenheten.

Mange tiltrekkes av ID bevegelsen fordi de selv kan velge hvem skaperen er, en stor ånd, Allah eller Gud osv.

Dagens ID bevegelse har ikke noe felles policy mht navngiving av skaperen og fokuserer mer på hva som er skapt. Det er en stor fare for at man skiller Skaperen fra Skapelsen.

 

Konklusjon

Vær meget forsiktig med å bruke ID begrepet. Om det skal brukes MÅ det umiddelbart legges til èn forutsetning! Intelligensen befinner seg i Himmelen hos Den Treenige Gud, Han som Skapte himmel og jord på 6 dager og hvilte på den 7. dag.

 

Kilde for en del av stoffet om ID er:

www.answersingenesis.org/home/area/wow/preview/part8.asp

www.answersingenesis.org/docs2002/0830_IDM.asp