Hvem sier dere at jeg er?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 13.11.06

 

”Når Jesu kjærlighet vi rett betrakter, og verdens herlighet for intet akter, når himmelen er oss kjær og lys og yndig, først da blir Herrens hær i striden myndig!” (Sangboka nr. 470) Slik kan vi vite (rett betrakter) hvor veien går videre i denne onde tid. Det er sagt om norske kristne i dag at de mer og mer vannes ut i sitt Guds liv og de ikke kristne lengter etter meningen med livet – for en uhyggelig kombinasjon!

 

I førkristen tid i Norge var det praksis for mange familier å sette barn ut i skogen for å dø, barn som ”feilet” et eller annet ved fødslen. Dette temaet er kjent for mange som kjenner historien og også i vår tid fra de mange misjonsmarker utenfor våre grenser. Og vi kan dessverre si i dag at dette også til tider skjer ved våre sykehus, men her på en mer ”sofistikert måte”?

Hva tenker et menneske som setter det kjæreste det har ut i skogen? Tanken på menneskets evige verdi er der nok ikke, men i steden frykten for Den Onde - Satan, selve Forføreren. Det er frykten som driver et menneske til en slik handling. Det kjenner ikke Gud. Ingen har fortalt dem om Jesus. For noen er det slik at de har hørt om Jesus men tror løgnen fremfor Sannheten, det er realiteten ved våre fosterdraps sykehus.

Hvorfor skrive om dette når det nærmer seg jul - en høytid med forventning og glede? Jo - overskriften forteller oss at Jesus er interessert i nettopp hvem vi mennesker sier Han er. Han sier om seg selv at han er Veien, Sannheten og Livet! Han elsker synderen men ikke synden - den hater Han!

                                                                         

Det er viktig i vår tid at vi taler sant om Jesus! Jesus spurte sine disipler engang ”Hvem sier dere at jeg er?” Hva sier vi i dag som bekjenner oss som Kristi etterfølgere? Vi sier til søkende mennesker at Han er god, men hva mer sier vi? Ofte stopper det der - vi videreformidler ikke Jesu ord om synden og Fortapelsen - og dermed lukker vi for nådens frie strømmer som renser vekk synden. Tror vi ikke på det vi sier vi tror på?

 

Det er mange Kristne i dag som henger med hodet og sukker over alt som går galt i denne verden. La ditt sukk vendes oppover til Gud han hører bønnesukk! Han har lovet og engang gjøre noe med grunnen til dine mange bønnesukk.

I julen minnes vi Han som ble født inn i verden, konkret i Israel i Betlehem, uten skyld og skam for at du og jeg skulle bli skyldfrie ovenfor Gud på Dommens dag. Det er et budskap som vi med frimodighet kan dele med alle de som lever i frykt for Satan og for hva fremtiden vil bringe. Alle de som kun ser bunnen av en grav og ikke vender blikket oppover mot Himmelens håp.

 

Håpløsheten og frykten er denne verdens sikre kjennetegn, men Jesu barn har håpet om det Nye Jerusalem som sitt kjennetegn. Vi tror på den oppstandne Kristus, Guds Sønn, født av en jomfru. Han som skal komme igjen og dømme levende og døde. For deg som tror dette er det en hvile tilbake som varer i evighet. Og innbydelsen er klar: ”Kom som du er til din Frelser, Legg deg til ro ved hans bryst! Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst!” (Sangboka nr. 200)

 

Til deg som ikke ser noe du kan være med på i Guds rikes arbeid. Det er ikke bare i misjonslandene det trengs frelste syndere i virksomhet virkende med Guds Ord og Hans kjærlighet. Det er også behov her i Norge!

Det er nød i vårt folk i dag. Det er nød i mange hjem i Norge som styres og plages av ufred, fosterdrap, skilsmisser, alkohol o.l.. Vi får mer kontinentale drikkevaner sies det og med oss på lasset følger også fylla, hvilket gjør det hele enda verre.

 

Be om at Jesus må vise deg hvor du skal gå òg gå! Vær ikke redd fordi - Din myndighet i denne strid beror helt på din oppdragsgiver, Jesus Kristus. Du sår Guds ord og er et medmenneske og Gud høster og tar ansvaret for sitt Ord!

Hør ikke på dem som sier at det ikke nytter - for Den Onde er allerede beseiret ved Jesu blod som renser en tilgitt synder hvit som snø - som du kan lese om i profeten Esaias 3,18.

 

”Kall dei inn, kvar stakkar syndar, La dei ikkje ute ! D’er så mørkt og vondt i verda, Livd hos Jesus kan dei få. Sei at Jesus tek mot alle, Sei han elskar dei ennå, Blodet reinsar alle syndar, Liv og nåde skal dei få!” (Sangboka nr. 194)