Homofile, barnløse smittespredere?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no06.12.06

 

NTB via Aftenposten.no bringer skremmende opplysninger om utviklingen av HIV i de homofile miljøer i Norge – særlig Oslo. BBC-news har samme dag – også på nettet – opplysninger om hvordan HIV ”afflicting global workforce” - hvilket betyr: HIV rammer hardt den globale arbeidsstyrke – så dette er ikke småtteri.

 

BBC fortsetter med å fortelle at HIV/Aids forkrøpler effekten til arbeidsstyrken i mange nasjoner. Dette har de fra ”International Org. for World Aids Day.” De summerer det opp til ca. 1 million jobber som tapes pga denne sykdommen – mesteparten av dem syd for Sahara. Gen. sek. i FN, Kofi Annan, sier at mer må gjøres for å få til en ”ærlig og åpen diskusjon om HIV/Aids.” ”Alle politikere må anse seg selv personlig ansvarlig for å stoppe spredningen av denne sykdommen,” sier Annan. Vi må spre budskapet om denne ”stille død”. Regjeringene har ikke gjort nok for å bekjempe HIV/Aids pandemien.

 

Om intet blir gjort vil den kumulative effekten på tapet i arbeidskraft pga viruset øke til 45 millioner i 2010 og nesten det dobbelte i 2020 – antageligvis i $. Dette berører særlig 43 nasjoner, og mer enn 70 % befinner seg syd for Sahara. Dette fratar nasjonen en økonomisk vekst på 0,5 % og svekker selvsagt kampen mot fattigdom – samt etterlater to millioner barn rundt om i verden som også har fått Aids og at de mellom 15-24 år står for 50 % av de nysmittede. Da er ikke alle de foreldreløse og all den tragedien tatt med.

 

Så langt BBC – mens NTB forteller dystre tall for Norge og Oslo under overskriften: ”Hivutbrudd blant homoseksuelle”.  ”Fra 2003 og ut dette året vil nærmere 300 homo-seksuelle menn i Norge ha fått HIV, sier Øyvind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelse-instituttet til NTB.” Han fortsetter: ”Vi risikerer at de fleste som praktiserer usikker sex i homsemiljøet blir hivsmittet innen få år, dersom den enkelte ikke tar ansvar for egen og andres helse.” - - ”Situasjonen i Norge reflekterer den samme tendens som i hele Vest-Europa og USA. Det ser ut som mange i homomiljøet ikke lenger oppfatter hiv som så truende og tar sjansen på å fortsette med tilfeldig og usikker adferd.” - - - ”De fleste oppgir Oslo eller storbyferie i utlandet som sannsynlig smittested.” Det avsluttes med å fortelle følgende: ”I de vestlige land ble smitten først oppdaget hos homoseksuelle menn, og denne gruppen tok et stort ansvar innad i slutten av 1980årene.” Det er selve den seksuelle praksis som svekker deres motstandskraft ved unaturlig bruk og dernest sprer smitte som gjør at det sprer seg så hardt og fort.

De opplyser at AIDS behandlingen er en svært kostbar behandling som må fortsette hele livet ut og har flere bivirkninger og er en tøff behandling.

 

Til dette er bare å si at slik går det når en bryter Bibelens bruksanvisning for skaperverket. Det taler Romerbrevet 1 krystallklart om, spesielt mot slutten. Når man vet dette og ser resultatet både i spredning, lidelse og den ødeleggende effekt det har på samfunnet både sosialt og økonomisk – er det ufattelig at man kan fortsette å bakke opp div. homokampanjer og henge ut de som prøver å bekjempe spredning av holdninger som dette.

Sammen med de andre pestene som nå truer med å bli pandemier – kan det bety en brutal utslettelse av store deler av klodens befolkning i de nærmeste tiår og man ikke griper til vettet. Men dessverre er det nok slik at når den onde lyst er sluppet til på stadig høyere plan – er det en uhyggelig kraft å få stoppet. Det minner meg om hva C. Fr. Wisløff fortalte en gang: En ung mann lå under for alkohol. Legen sa til han at han måtte slutte å drikke ellers ble han blind. Mannen tenkte seg om en stund, så kom det: Da får heller synet gå! Slik makt kan det onde få og da er det uhyggelig.

At denne livsstilen i tillegg heller ikke produserer barn i denne demografiske istid – skjønner vel de fleste uten at man behøver å utdype det nærmere.