Historieløshet i NRKs nyhetssendinger om Israel?

 

 

Av Stein Henriksen, i www.Kommentar-Avisa.no09.08.06

 

Om igjen og om igjen hører vi om at Israel har okkupert arabisk land.

Men hvordan forholder denne påstanden seg til historien?

 

La oss gå en del år tilbake i tiden:

På midten av 600-tallet etter Kristus angrep de muslimske arabere under

ledelse av kaliffen Omar det kristne Øst-Romerriket som blant annet omfattet

slike områder som Syria, Irak, Libanon, Jordan, Israel og Egypt. Angrepet utviklet

seg til en brutal erobringskrig som førte til utryddelse av store befolknings-

grupper, mens andre ble gjort til slaver i det såkalte ”dhimmi-systemet

 

De muslimske arabere ble altså okkupanter i alle disse områdene som

de oppkastet seg til herrer over. Og det har de nå vært i ca. 1500 år. For

det eneste land som kan kalles arabenes rettmessige fedreland, er den

arabiske halvøy. Overalt ellers hvor de i dag er herrer og ledere, er de

i virkeligheten okkupanter.

Hva Israels land angår, har det sin egen historie, som vi skal komme tilbake

til senere.