Guds navn og hviledagen!

 

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.09.06

 

"Vil en vite hvor langt avkristningen er kommet i et land, kan en undersøke hvilket forhold folk flest har til det 2. og det 3. bud.

Der respekten for Guds navn og Herrens dag er borte, er portene slått opp for alle nedbrytende krefter."

Fredrik Wisløff

 

 

Budene slik de står i 2. Mosebok kapittel 20, med påfølgende forklaring:

 

Bud 2: Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

 

Bud 3: Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.