Gud, avgudene og menneskerettene

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.12.06

 

 

”For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud - - - Jeg er Herren, og det er ingen annen.” Es. 45, 18.

 

Så skriver den bibeltro teologen Øyvind Andersen videre: ”Gud er èn, og han er Gud alene. Han eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Men disse personer er ett vesen, èn Gud. Det er ingen ved siden av ham. Det gis ingen avguder. Ordet for avguder i Det gamle testamentet betyr intetheter. Avgudene er tomme og gjør dem tomme som tror på dem.” ”Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. ” - - De har øyne, ører, nese og ben – men reagerer ikke. - -  ”Som de selv er, blir de som gjør dem, hver dem som setter sin lit til dem.” Salme 115, 4-8.

 

Og disse tomme intetheter vil man gi innpass i vårt norske hus – og la dem være rettskilder for våre lover og styring av vårt samfunn – i stedet for den katekisme som Luther sa skulle være en sentral del av enhver preken. Dette har teologer og  presteskap grovt forsømt – og dermed er vi kommet inn i lovløse tilstander. Når ikke Skriftens Ord fra SINAI – den loven som er sannhet og skaper den rette frihet og orden – blir forkynt i sine tre bruk – så går det til slutt galt med alt. Når ikke munnen tettes og vi som onde står skyldige innfor Guds lov med fortapelsens gru ved utgangen av livet – seiler man videre mot død og undergang uten at hjertet bryter sammen og finner ”Kristus som er lovens ende til retteferdighet”. Da og bare da kan en slippe å leve under loven – men under nåden.

Dog skal loven bli liggende på Gamle Adam og ”druknes i daglig anger og bot” (Luther). Og så får man bruke den gode lov til å orientere seg etter i livet. Men loven skal også tales overfor makter og myndigheter og lovgivere i samfunnet.

Ut fra denne kilde sprang også menneskerettene. Bare se dere rundt i verden om det finnes andre nasjoner enn – primært de protestantiske – som har menneskeretter. Når Bibelen forkynner at et menneske er mer verdt enn hele verden og gir oss et regelverk som viser oss hva vi grunnleggende skal holde oss til for å få den rette frihet og orden, ja så har vi historisk erfaring for at dette skaper de gode nasjoner og det gode liv, våre nordiske folk og flere til.

 

Frihetsloven fra SINAI – som i betydelig grad er nedfelt i norsk Grunnlov og holdt oppe i folks sinn ved sann og sunn forkynnelse – vernet oss mot å ta oss andre guder, misbruke Hans navn og bryte Hans velordnede uke med hviledagen. Det hindret oss i å sjikanere mor og far og lærte oss å ha respekt for familien - ”det første riket” - som det store riket hviler på. Så stoppet det seksuelle utskeielser som truet riket – men skaffet nasjonen mange og godt veloppdradde barn som ga nasjonen bærekraft – gjorde at man arbeidet med Guds ”gode gåvor” (H.N.Hauge), skaperverket – i stedet for å stjele fra hverandre, evt. slå små  og store  i hjel for å rane det vi ønsket eller begjærte fra dem , osv.  Ser man da ikke at LOVEN er Sann og god og fører til liv.

 

Løgnens far driver på med det motsatte: myrde, stjele og ødelegge og tar gjerne mot oss når vi ødelagt raser utfor stupet i den evige fortapelse – men slik er ikke Han som elsket således at Han ga Sin enbårne Sønn for at vi skulle bli frelst – og gir oss legedom i Hans sår. På toppen av dette er det gitt oss en vei ut til liv og salighet når sinn og hjerte bryter sammen i møte med Guds hellige lov som er absolutt. Ser man ikke at den norske stat trenger denne rettskilde og fundament under RETTEN når de skal utøve sin makt og opprettholde RETTEN - om vi ikke skal gå til grunne i lovløshet og lover vi ikke kan leve ved – u-lover som ikke bygger landet, men river det ned. ”Vår formørkede forstand – kan jo ikke sannhet kjenne – uten Din den gode Ånd vil Sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale gjøre – dertil må Din Ånd oss føre.”

 

Vil man heller ha tilbake det førkristne Norge da høvdingsønnen kom over fjellet en dag og møtte en gjeter som han hogg ned. Vel nede i dalen ble han spurt hvorfor han gjorde det, og svarte: ”Han stod så lagelig til for hogg”. Vil man ha tilbake tiden før ”det store sedskifte” på Moster 1024 da man sluttet å sette ut små barn, sluttet med å ofre træler for godt ting, sluttet med å friller, med unger uten fedre alle steder og stadig slåssing mellom småkonger om makta, osv. osv.

På Skriftens tanker etter mønster fra Israels kongedømmer og deres rett hvilte Norge og Norden. Men nå er vi langt kommet på onde veier allerede! Og etter det moderne naturvitenskapelig menneskesyn består mennesket av litt over 70 % vann og litt dårlige askestoffer når vi er ferdig kremert – og dette har vi jo nok av! Det sier altså ikke Guds Ord – Israel Jahve! La oss vende tilbake til Gud og Hans regler for livet og si avgudene farvel.