Gaarder avlyser Jesu gjenkomst!

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.08.06

Det er ikke spøk og være en lærer og filosof som blir misforstått - og det endog etter mange dager da en kan registrere hvilken vei vinden blåser. Det kan være Gaarder trodde han hadde ryggdekning fra sine venner, men disse synes noe tause nå – de vil neppe knyttes til regelrett antisemittisme internasjonalt, med fare for egen karriere. ”Venner” tar sine forhåndsregler.

Gaarder har altså skrevet en kronikk nr 2 i Aftenposten og i denne benytter han på en finurlig måte Anne Sender (formannen i Det Mosaiske Trossamfund ) til å sette inn en kile mellom jøder og kristne? Skulle Sender være missforstått av Gaarder bør hun gå ut offentlig.

Videre avlyser Gaarder Jesu gjenkomst på følgende måte: ”Her er det i første rekke det vi kan kalle ”kristensionistiske” forestillinger jeg har hatt i tankene, altså forestillinger om at Gud fortsatt har en plan for jødene, og at det som skjer i Midtøsten i dag er et varsel om endetid og Jesu komme etc.” Nå er det bare slik at Jesu gjenkomst ikke lar seg avlyse. Det er også slik at regner en Statistisk Sannsynlighet (p-verdi) på at Israel som stat til nå har overlevd, vil en nok få en sannsynlighetsverdi på 0, hvilket automatisk kobler Gud inn i bildet. J. Gaarder står dessverre omtalt i Bibelen, i begynnelsen av 2. Petersbrev 3: …i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst?”

En parentes: (Hvorfor er så araberverdene så hatske mot jødene og Israel? Jo de tror helt og holdent på Jesu gjenkomst, men de prøver å avlyse den! Ved Gullporten (The Golden Gate) på østsiden i Jerusalems gamle bymur inn mot Tempelhøyden på arabisk kontrollert side, har araberne satt ut vakter ved Gullporten. Etter tradisjonen skal Messias komme igjen og gå inn denne porten som vender mot Oljeberget! De tror altså på Jesu gjenkomst, men hater styrer dem og porten er murt igjen!)

Men som den oppvakte humanist Gaarder er har han gjort jobben sin noe mer skikkelig i sin andre kronikk (den som kom på trykk etter at Gaarder selv hadde trukket seg fra debatten), og henviser der bl.a. til samlingen av jødene fra diasporaen med kobling til Jesu gjenkomst og ref. til Josva 1,4, som eksempel på kristensionister som han advarer mot. Gaarder er tydeligvis godt innformert om Israels landløfter, hvilket mer en antyder at hans angrep på jødene i Aftenposten virkeligheten er et angrep på Gud og der har ingen lykkes før han. Kanskje Gaarder burde lese følgende artikkel Israel på alles lepper! (kilde: www.Kommentar-Avisa.no)

 

Gaarder skriver også, om humanismen: ”Jeg mener ikke at jødisk tenkning og praksis har vært noe mindre humanistisk enn den vi finner i kristen eller muslimsk historie. Kanskje tvert imot, jeg tror at et sammenlignende studium kunne komme til å måtte konkludere med at jøders kultur og praksis i det store og hele har vært rikere på humanisme og friere for religiøs fanatisme enn hva den kristne kulturkrets kan vise til (med sine korstog, conquistadorer, inkvisisjoner, jødeforfølgelser og Holocaust etc.).” Her blander Gaarder begrepene kraftig!   Den katolske kirke drev og driver med sine inkvisisjoner, ja, men tror Paven på Jesus som eneste vei til frelse? Nei, han tilber også mennesker bla jomfru Maria m.fl. og rammes dermed at De Ti Bud, se bud 1. Videre mener Gaarder at jødene er sterkt humanistisk tenkende, kan hende de sekulære av i dag, men i den lengste historiske bolken er det Bokens folk altså Bibelens folk som Gaarder påprakker en ”Humanistisk ballast/tradisjon”. Humanismen er i Europeisk åndsliv noe av det verste tankegods vi har med å gjøre, representert ved den bayerske humanisten Johannes Aventinus, som la grunnlaget for germanomanien og dermed Adolf Hitler og hans terror. Vet ikke mannen bak ”Sofies verden” dette? Undertegnede har visst ikke gått glipp av ny kunnskap når ”Sofies verden” ikke er lest.

Gaarder skal ha ”truet” dem som har oversatt hans orginalverk (kronikk 1) til engelsk uten hans tillatelse. Norsk Israels Senter mot antisemittisme avslutter sin informasjon vedrørende Gaarder orginalverk slik: ” NIS vil informere om at dersom Gaarder stevner oss, og dersom han blir tilkjent erstatning vedrørende kronikkene, vil NIS kun være villig til å betale den med Deutsche-marksedler fra 1940-tallet.

Vi håper på at super-light-forfatteren og millionæren Gaarder vil nøye seg med en kompensasjon som vi eventuelt kan betale ham fra de pengene som jødene hadde igjen i lommene etter krematoriene.

Skulle dette skje, blir det nærliggende å undersøke hvorvidt Gaarders kronikk er et originalt verk, eller om deler av det er stjålet gods fra ’Zions vises protokoller’ eller ’Mein Kampf’.”

I Norge er dette meget kraftige ord om en forfatter, men etter å ha lest Gaarders kronikker og en også har et visst kjennskap til ”’Zions vises protokoller’ og ’Mein Kampf’” er det nok etter min mening de aktuelle undersøkelser utført av NIS på sin plass. Når man i tillegg kjenner Gaarders syn på humanismen og hans svake kunnskaper om ”europeisk humanisme” er det helt på sin plass å ta en titt i ’Zions vises protokoller’ eller ’Mein Kampf’ for å lete etter paralleller som NIS undrer seg om finnes.

Gaarder avslutter sin 2. kronikk slik. ”La oss nå konsentrere oss om det saken gjelder.”

Etter å ha skrevet sin 1. kronikk ”Guds utvalgte folk”, mener han nå at de som kritiserer han har bommet på saken – hvilket viser liten innsikt i egne skriverier eller lite evne til empati. Gaarder burde nå ta fram sin Bibel og forberede seg på Jesu gjenkomst, for den kan umulig være langt unna! Da ville en bønn om tilgivelse til både jøder og arabere falle naturlig inn, fordi også arabere plages og drepes av sine egne trosfeller! Den støtten Gaarder får fra araberverdenen ville jeg vært livredd for!