FN vår redning ?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no22.09.06

Under et møte i en forsvarsforening i Vestfold denne uken trodde undertegnede at en kom til å møte mennesker som ville vite hvem de prinsipielle samarbeidspartnere vi her i Norge er avhengige av og bør holde god kontakt med. Etter å ha fått en god innføring i hvordan det norske forsvar er nede for telling spesielt hæren og luftforsvaret – dro man så opp konklusjonene. Disse var i hovedsak tuftet på to forhold. Det ene var et ønske om militær integrasjon med EU og det andre var at FN var den ene sikre hest å satse på i retning av en ny verdensorden for fred i verden. I tillegg var det en pensjonert generalmajor som gav Israel skylden for å starte krigen i Libanon 12. juli 2006. Lite historisk innsikt vist her spør du meg.

Da undertegnede i møtet påpeker at FN består av 60 % totalitære stater ser man jo poenget, men påpeker fortsatt ”Hva er alternativet?”. Det at Norge inviterer internasjonale terrorister inn i norsk UD, samtidig som de samme som inviterer radbrekker det norske forsvar og kobler oss opp til overnasjonale organer – blir det mer stille fra samtaleleder dvs man svarer ikke eller unnviker å svare konkret på spørsmålet om hva det er og hvorfor det gjøres.

Samtidig preges samtalen av en sterk USA fiendtlighet som man skulle tro var hentet fra ideologier vi ikke bør være bekjent av. Heimevernet ”skrytes opp i skyene” som kanskje den beste enhet vi i dag har militært, men uten å nevne at styrkene ikke har stridsklare våpen i sine hjem, altså AG3ene er uten tennstempel! Vel poengteres det at et sterkt forsvar et det beste vern mot invasjon, men det trenger man neppe mye skolegang for å vite?

 

Skulle man bli overrasket over at topp intellektuelle ikke klarer (vil?) se sammenhengen mellom det å støtte internasjonal terrorisme og legge Norge åpent for invasjon i og med at man legger ned hæren og luftvåpenet? Etter min mening drives det et dobbeltspill som er i ferd med å få alvorlige konsekvenser for Norge. Blir NATO involvert på flere steder i større konflikter vil det kunne utløse russisk invasjon av i hvert fall norske nordområder pga av vår geopolitiske beliggenhet og vi vil ingen mottiltak ha! Det annet aspekt få tenker over er at Europeiske land for få år siden mer en antydet at norske gass og oljeresurser nok ikke burde betraktes som bare norsk - hva nå det var for et signal til Norge fra våre EØS venner?

 

Les så to korte oppslag i www.karmel.net den 21.09.06:

”Israel hardt ut mot Iran i FN
Den israelske utenriksministeren Tzipi Livni gikk hardt ut mot det iranske regimet under en tale i FNs generalforsamling i går. Livni sa at sannhetens øyeblikk for Iran er kommet, og at det internasjonale samfunnet har lært fra fortiden og skjønner hva konsekvensene av likegyldighet og ettergivenhet er. Hun la til at Iran ikke fortjener en plass i FN, og viste til at Iran gjør narr av Holocaust samtidig som de ønsker å utslette jødestaten.

Diktaturstater stjal showet i FN
FNs generalforsamling fortonet seg i går som et slektstreff for verdens diktaturstater. Mens Irans Mahmoud Ahmadinejad påkalte Allah og indirekte tok til orde for utslettelse av Israel, kalte hans allierte, Venezuelas diktator Hugo Chavez, USAs president George W. Bush for Satan. Amerikanske myndigheter sa at diktatorenes bemerkninger ikke var verdig kommentarer.”

 

Vår redning ligger i blant annet å få til en dramatisk bedret kontakt med bl.a. USA. Vi bør også øke kontakten til de nordiske land, England og Israel. Vi bør sterkt fraråde en militær integrasjon med EU der vi har land som tett er knyttet opp til internasjonal terrorisme som for eksempel Frankrike og Vatikanstaten som er en sterk del av Europeisk åndstenkning.

Jeg tror en ny verdensorden, slik noen fagmilitære m.fl. håper på, vil bli et mareritt for de demokratiske nasjoner og enkelt individet. Dette fordi verden er inndelt i nasjoner etter Bibelsk tenkning (Apostelgjerningene 17, 26-27) og skal FN systemet bestående av 60 % totalitære stater styre dette blir det med hard hånd og da vil tradisjonelle norske verdier som nedfelt i Norges Grunnlov få svært trange kår! Vi bør heller ikke blandes inn i omfattende samarbeid med nasjoner, der man ikke klarer å vurdere hvilket land som har demokrati og hvilke som ikke har det, i Midtøsten.

 

Tiden er overmoden for å bygge opp igjen det norske forsvar både materielt og moralsk! Det sies at om 5 år er Norge militært på 1945 nivå og det tar fra 20-30 år å bygge opp igjen et troverdig forsvar.