En guddommelig seier – eller starten på utslettelse?

 

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no25.09.06

Aftenposten.no med NTB som kilde bruker som overskrift ”En guddommelig og historisk seier.” Det er lederen for HizbAllah – S.H. Nasrallah som har uttalt dette i et stormøte i Beirut hvor de etter sigende feirer seieren over Israel. Ingen skal få avvæpne dem sier de høyt og tydelig like i fjeset på de som har sendt styrker for å avvæpne dem!

Vårt gamle norske ordtak sier at ”den som ler sist han ler best”. Og det å ”selge skinnet før bjørnen er skutt” er heller ikke en lur geskjeft av flere grunner i denne sammenhengen.

For det første fordi de innbiller seg fortsatt at de har vunnet en seier som de i betydelig grad tapte – men hvor Israel ikke fikk den suverene seier som de kunne ha fått om de hadde hatt en bedre ledelse. I krig går man på for fullt og ikke famlende og vinglete. Man satser alt på full seier og når den er vunnet viser man sjenerøsitet.

For det andre innbiller HizbAllah seg at de fortsatt kan vinne fram i verden med fortsatt propagandakrig. Her i Norge driver imamene på med å så tvil om hvem som fløy inn i Twin Towers den 11.9.2001. Det skal endog til være Bush eller hans stråmenn som da må være saudiarabere – for 18 av dem var jo det – som ordnet med dette komplottet mot senteret for verdenshandelen.

For det tredje er det noe de ikke regner med og det er Guds Ord og hva Han sier som styrer historiens gang helt suverent. Og hvis det er korrekt at vi er kommet dit jeg og mange med meg tror vi er kommet - så er vi nær ved Gogkrigen. Og Russland fortsetter og styrke sine allianser med de landene som skal være med i denne sammenhengen – ikke minst Iran – tidligere Persia. Men det interessante her – som jeg har nevnt før - er at i Gogkrigen er ingen av de nasjonene som befinner seg rundt Israel med. De synes å være borte. Bare les Esekiel kp. 37-39 som kommer etter kp. om ”de tørre ben” dette som er Israels hus – som nå er under full gjenreisning. I de nevnte kp. finner du altså ikke Libanon, Egypt, Jordan, Syria eller Irak. Hvordan de er forsvunnet kan en ikke med sikkerhet vite, men en vet bl.a. at Egypt og Nilen har sterke domsord mot seg i Skriften.

Så HizbAllah må gjerne koste på seg en liten fest – for det kan bli den siste de får være med på etter all den ondskapen de og deres likesinnede har spydd ut over Midtøsten og verden for øvrig i sine onde allianser – ja som de med rette blir omtalt som en del av: ondskapens akse. (Se tidligere artikkel)