EØS-avtalen undergraver nasjonalstaten Norge

- og blander oss inn i stormaktskonflikter

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no24.11.06

 

Overskriften bekreftes av flere hendelser den senere tiden bl.a. av at energiminister Odd Roger Enoksen er lite fornøyd med Putins energistrategi overfor EU hvor han skyver Norge foran seg i kampen med dem ved å vise til at Norge ikke har ratifisert energicharteret. Nå er saken den at Norge har nektet å godkjenne det av helt andre grunner enn Putin.

Vi vet også at det våre politikere sier om endring av Energiloven – er luftig tale. Energiloven kan ikke endres p.g.a. to direktiver som knytter hele loven og energien opp til EUs indre politikk. Trekker man så inn nedleggingen av det norske forsvar, omgjøring av det frie hav og de store fiskeriressurser til kvoter for stortrålerne osv. osv. M.a.o. er vi trukket dypt inn i fellesskapet av ”de fire friheter” og blitt en del av bl.a. kampen om energispillet i verden. Det skal Norge vokte seg vel for – ellers er man fort deltager i stormaktenes globalpolitiske kamp – og det er Norge for liten til. Dessuten hører vi til i den angloamerikanske verden med våre nærmeste i kultur, forsvar m.m.mer - enn Russland og EU. Norge hører hjemme i den protestantiske verden – mens de andre blokkene er katolske (EU) eller kommunistiske (Russland). Det bør vi aldri glemme.

 

Nå har det igjen dukket opp en interessant og heit diskusjon om Norges forhold til EØS. Denne gangen gjelder det ”Tjenestedirektivet”. EU-ambassadør Percy Wetserlund advarer Norge mot å legge ned veto i denne sak – for det kan avvikle hele EØS-avtalen sier han.

 

Både p.g.a. Tjenestedirektivet i seg selv – men selvsagt alle de andre sakene – ikke minst faren ved å bli trukket inn i energikonflikten mellom Russland og EU – gjør at man burde benytte nettopp denne saken til å komme seg ut av hele EU-sammenhengen og skaffe seg en frihandelsavtale som Sveits. Med våre ressurser og kapital – burde dette ikke være det minste vanskelig å ordne om man bare ville det. Dessuten har det vært folkets ønske i to folkeavstemninger og fremdeles i folkeflertallet i gallupene.

Samtidig bør vi styrke båndene til våre oversjøiske allierte igjen – USA og England – og ikke la de ”rød-grønne” utvikle de etter min mening – fiendske holdninger til dem mer. Vi kjenner jo deres grunnholdninger fra før – og vet hvor de vil føre oss skritt for skritt om de får fullføre det løpet de nå synes å ha begynt. At LO nå med Valla i spissen ønsker å si ja – viser bare hvor de står ideologisk.

 

Mye av vår ledelse i dag er både Israel- og Vestfiendsk – og det er den vestorienterte sivilisasjon som vi setter pris på og har kjempet for i to verdenskriger – mens vi nå er kommet inn i den situasjonen som Kåre Kristiansen omtalte slik en stund før han døde: ”Vi er kommet i den paradoksale situasjon – at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå er blitt garantister for vår sikkerhet.”

 

Så midt råd nå er: Legg ned veto mot Tjenestedirektivet og la oss komme oss ut av EU-båndene før det er for sent.