Dramatisk nedgang i verdens kornlagre

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no22.08.06

 

 

Norge bør nå bruke om lag 2,5 milliarder av sin oljeformue til å sikre nordmenn sitt daglige brød i form av kornlagre! Dette kan en si med bakgrunn i et oppslag i Nationen 21. juli 06. Nationen skriver bl.a.:

”Verdens kornlagre ventes å falle drastisk i år og neste år. Lagrene av hvete ventes å falle 10 prosent, til 160 millioner tonn, det laveste kvantum på tre tiår.” Lagrene ventes å falle med 1 % i 2006 og med 10 % i 2007. Det er juli rapporten til FAO, FNs matvare- og jordbruksorganisasjon, om utsiktene for verdens jordbruk og matproduksjon, som melder dette. Noe av grunnen er økt forbruk.

 

Som en skjønner er verden helt avhengig av at produksjonen holdes oppe. Større reduksjoner i produksjonen globalt tåler vi ikke om det skal være korn å få kjøpt på verdensmarkedet. Det regnes at i gjennomsnitt kun 10 % av en nasjonal produksjon av korn legges ut for salg, de resterende 90 % forblir i produksjonslandet for eget forbruk. Hvilket betyr at om verden totalt sett går på en produksjons smell vil også Norge, som per i dag har god kjøpekraft som nasjon, bli stående underdekket mht korn!

 

Dette er nok en fremmed verden for de styrende i Norge, men det burde ikke vært ukjent. Ta en titt på hjemmesiden Beredskapslagring (http://home.online.no/~lar-hoeg ) så vil du raskt kunne sette deg inn i hvor skjørt verdensforsyningen, også til Norge, er mht det daglige brød. Der vil du også finne et enkelt regnestykke på hvor lite det ville kostet Norge å bygge opp igjen de kornlagre vi har rasert de siste 5-10 år. Prislappen ligger på omkring kr 1,7 milliarder når vi kun tenker på mathvete for et forbruk på ca 12 måneder.

Regnestykket er slik:

0.6 kg hvete gir ett brød * 3 brød i uka * 52 uker * 4.600.000 innbyggere * 4.0,-/kg mel = 1.722.240.000,- .

Grovt sett koster det samfunnet 1.7 milliard å sikre det norske folk med brød i 1 år, eksklusive andre ingredienser, transport/lagerkostnader med noe mer.

For få år siden ble det sagt at verdien av kornlagrene våre var ca 1 milliard, før maling. Har vi ikke råd til dette fortjener vi å sulte - da oppfører vi oss mer tåpelig enn det skulle være grunn til. I tillegg trengs salt, sukker m.fl. livs vitale fødevarer.

 

Den gangen Sverige hadde en oppegående beredskapslagring av mat til sine 8 millioner innbyggere beregnet de kostnadene til å være kun (!) 20 kroner/ år i vedlikehold!

Sverige la ned sine lagre totalt innen utgangen av desember 2001. Norge fjernet siste rest av kornberedskap vinteren 2003.

Dette vil koste Ola Normann og svenskene dyrt, det er det sikreste vi kan si, mht klimaendringer, terroranslag og andre uroligheter.