Dette må vi tåle!

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no04.10.06

”Dette må vi tåle” synes å ha blitt et slags merkelig mantra som jeg har fått slengt i ansiktet opp til flere ganger i de merkeligste sammenhenger. Hvem dette store vi er – som også inkluderer meg og antagelig de fleste andre – høres nesten uten som et maktspråk av et kongelig VI Rex som bestemmer for andre hva man skal tåle. Uvegerlig et stykke unna å elske sin neste som seg selv. Og ganske fjernt fra å utøve grundig saklig og argumenterende kritikk. Man undres også om man overhode har noen grenser for hva en selv og ens neste må tåle. Tross alt har vi en blasfemiparagraf, en ”Vær varsom plakat”, injurielovgivning etc. Det er forskjell på å debattere så ”ørene flagrer” – som er interessant og givende - og sparke mannen på skinnleggen og si at ”det må du tåle”, med smertegrensen bestemt av den mektigste part – det store VI.

 

Første gang jeg hørte det, var ved en høytidelig anledning i en kirke med skikkelig larmemusikk som selvsagt intet i kirken hadde å gjøre. Da bøyde et menneske seg frem til meg og hvisket – ”dette må vi tåle” tydeligvis klar på at jeg hadde grenser. Budskapet fra presten var svært omtrentlig i forhold til Skriften – men syntes også å bli tålt – helt inntil man mot slutten av sammenkomsten syntes å forstå at ”nok er nok.”

 

En annen gang ringte jeg opp en redaktør som hadde publisert en blasfemisk tegning av to politikere i bibelske roller. Hans svar var det samme mantra: ”Dette må vi tåle.” Argumentene kom selvsagt ikke på banen i hans populistiske opplegg som talte på vegne av det ”store VI” som han flittig synes å manipulere. Men de ”modige” tegnere i hovedstadsavisene som tegner blasfemisk mot vår gamle tro fra Israel – er livredde for å tegne mot Muhammed!

De avtinger ikke opinionen den helt store respekten.

Og nå er det Kokkvold – i ”Pressens faglige utvalg” som er ute og signaliserer at dette må muslimene tåle og støtter TV2 i nypublisering av Muhammedtegningene.

 

Slik taler Kokkvold:

”- Det er manglende respekt for muslimene å mene at ytringsfriheten ikke skal gjelde overfor dem, sier Kokkvold til NTB. UD har varslet flere ambassader om at TV 2 publiserer tegningene mandag kveld. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener det er riktig av TV 2 å vise karikaturene fra Jyllands-Posten i dokumentarprogrammet «Truet til taushet». – Det er på tide å si at dette må muslimene tåle. Det er manglende respekt for islam å mene at ytringsfriheten ikke skal gjelde overfor dem, sier Kokkvold til NTB.” - - – Vi kan ikke på punkt etter punkt akseptere krav fra islamister som setter vårt samfunn tilbake til middelalderen, fordi noen ikke aksepterer modernitet og demokrati – noe som gjør det mulig for muslimer å leve ut sin tro i vårt samfunn, sier Kokkvold.”

 

Det høres jo ganske flott ut at vi lever jo i en moderne tid, men denne tid er altså villig til å rive ned de fleste verdier inklusive YTRINGSFRIHETEN med den rette frihet og orden (les grenser) som vi må ha mot menneskets ondskap og åndeverdenen. Nedrivningen sørget jo Stortinget for midt oppi Muhammed-striden da de vedtok en ny Gr.l. § 100 om ytringsfrihet tirsdag 2. februar 2006. Hele den judeo-kristne arven i menighet og samfunn er under full kanonade inklusive det landet vi fikk arven fra!

 

Og la meg minne om at det etter gammel norsk kristenrett er blasfemi bare dersom det er mot ”den evangelisk lutherske tro” (Religionen bestemt form entall i § 100) som bygde Norge – å håne den fordi noen såkalte ”moderne” overfladiske tenkere har funnet ut at ”dette må vi tåle” er farlig tøv. Dessuten er det ikke blasfemi å gjøre narr av avguder – men det kan være dårlig folkeskikk. De bør møtes i direkte konfrontasjon med sitater av deres egne tekster i konfrontasjon med bibelske tekster og deres konsekvenser for menneskelivet på alle plan. Men det krever selvsagt mer enn være populistisk og ”slenge med leppa” om selvbestemte tålegrenser og spark på ”skinnleggen” for sine medmennesker. Det krever lesning, tenkning og hardt arbeid som vi ser hos flere av de dyktige debattanter om kristendom og islam i Dagen og Norge I Dag.

 

Jeg vil mene at den debatten som nå går om ytringsfriheten, vil føre til at man river ned den gamle skikkelige ytringsfrihet for ”frimodige ytringer” som var med på å bygge samfunnet vårt og som ikke minst troens kjemper før oss som O.G. Ueland, Notto J. Tvedt  m.fl. kjempet fram mot Konventikkelplakaten og vant i 1842 da forkynneren E. Venjum skrev:

”Ha takk Vår Herre kjær, for sådan frihet er, at vi i fred kan tales ved om det som hør til salighet,-.”

 

Slik lød § 100: § 100. ”Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og aabenbar enten selv har visst, eller tilskyndet andre til Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.”

§ 110. ”Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.”

 

Gr.l. § 100 vernet Guddommen som gir verdi til mennesket, vernet mennesket, sæd og god skikk og statsmakten med deres lovgivning for samfunnet i samsvar med Gr.l.

Nå har man laget til et rot hvor man stadig sprenger grenser og avslutter med konfrontasjoner og ”hellige” kriger fra begge sider. Det er i alle fall ikke det gode Grunnlovs-regulerte Norge tjent med. Regjeringens opptreden i Selbekksaken – bekrefter jo bare hva som er i ferd med å skje.

 

Et interessant fenomen kan man hente fra finalen i vår nye ”religion” Verdensmesterskapet i fotball. Der hengte den italienske spilleren seg i skjorta på den franske spilleren Zinedine Zidane og overøste han med grove uttalelser om hans søster og mor. Da sprakk det for Zidane og han skallet italieneren ned.

Nå er tiden inne til å pusse støvet av vår gamle Grunnlov – den kristenrett som i § 112 (tidligere § 110) legger ned forbud mot å endre Grunnlovens Ånd!