Det totalitære SV og foreldreretten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.10.2006

 

”Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) på friskolekonferanse: Barnets beste går foran foreldreretten. Hensynet til barnets beste må gå foran foreldreretten, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt (SV) som mandag holdt foredrag på Kristne Friskolers Forbunds skolelederkonferanse på Lillestrøm.

I sitt foredrag gjorde Rugtvedt rede for regjeringens syn på friskoler og private høgskoler.
- Staten er forpliktet til å legge vekt på hensynet til barnets beste når en vurderer hvilke private skoler som skal tillates og som skal få statsstøtte, sa Rugtvedt.
Hun understreket at Norge ikke bare er forpliktet til å respektere foreldrenes valg, men også å sikre at barns rettigheter blir oppfylt.
Rugtvedt påpekte at barnets rett til utdanning og hensynet til barnets beste enkelte ganger kan komme i konflikt med foreldrenes oppfatninger. Da må foreldrenes oppfatning vike.  - - - Statssekretæren sa at regjeringen er opptatt av å stanse framtidig vekst i antallet private skoletilbud.KPK (Uth. av red.)  En kort bibelsk kommentar sier at disse ordene avslører en totalitær tenkning klart i strid med Bibel og Grunnlov. Vi begrunner det under!

Dette er en reglerett krigserklæring mot en av kristenstatens grunnleggende retter og menneskeretter, nemlig foreldreretten som all annen myndighet bygger på.  Staten henter sin rett og myndighet fra retten og myndighetene til ”det første riket” – ikke omvendt. Dette er den rene lakmustest på om vi befinner oss innenfor et samfunn og en statsordning som er styrt av den kristne ”frihet og orden” eller i en totalitær stat med ideologier av kommunistisk, fascistisk eller andre ideologiers merke. Barna hører foreldrene til, ikke staten!

Øyvind Andersen skriver det slik i andaktsboken ”Ved Kilden” for  17. mai:  Han taler om at det er Guds vilje at vi skal ha en nasjon (Ap.gj. 17,24) hvor vi kan søke Han og leve i fred med hverandre. ”Men skal dette bli virkeliggjort, må vi være tro mot de lover og ordninger som etter Guds ord gjelder for samfunnet. Det er fire myndigheter som Gud har satt i samfunnet.

1.    Den første er Guds Ords myndighet. Den er all annen myndighet overordnet. Vi kan også kalle den Bibelens autoritet.

2.    Den andre er foreldremyndigheten. I den har all annen myndighet sin rot, sier Luther. Det er ikke samfunnet, men foreldrene som skal oppdra barna.”

3.      og 4. Så nevner han videre de to andre: lærermyndigheten og øvrighetens myndighet.

Disse skal opprettholde grensen mellom godt og ondt, sannhet og løgn. Og så fortsetter han: ”En nasjons velferd og fremtid beror på at disse myndigheter blir respektert og får lov til å gjelde. Når de undergraves, er et land i fare! Da ødelegges et lands kultur, økonomi, moral og religion. Det blir kaos og uholdbare forhold. Derfor roper bl.a. Jeremias i 22,29: ”Land! land! land! Hør Herrens ord!” Vend om, før det er for sent. Be Gud reise opp menn og kvinner i vårt samfunn som respekterer Guds lover og ordninger! Da er det håp for Norges fremtid!”

Vil du få en skikkelig gjennomgang av denne tenkningen om forholdet skole, barn og foreldre, bør du kjøpe, lese og finstudere boken fra 1985: Åndskamp i skole og samfunn. Stern-Strid.(4,5 MB ved nedlasting) Det oppgjøret vi i Evje og Hornnes skolestyre den gang hadde med de radikale SV-krefter som støttet det totalitære bladet STERN i tyskundervisningen - fullt bakket opp av de nasjonale Lærerlag og Lektorlag (nå Undervisningsforbundet) forteller det meste om deres kampstrategi.

Nå sitter de i flere statsrådsposisjoner og vi kjenner igjen mønsteret som de kjemper etter. Hvis du vil være med i kampen for hjem og foreldreretten, så skaffer du deg denne boka pluss CDen - ”Nå MÅ VI VÅKNE. Familien staten og nye lover (8,75 MB nedlastet) som er et like kraftig oppgjør med de samme kreftenes angrep på hjem, familie og foreldreretten.

Uten kunnskaper om hvordan disse kreftene opererer for å skaffe seg makten over våre hjem og barn, har du lite eller ingenting å ta kampen med verken i bønn eller arbeid mot disse kreftene som vil omstøte all kristen Grunnlovsrett i vårt gamle misjons-Norge. Og kanskje det meste fantastiske er at sosialistiske antikapitalistiske krefter bruker lovgivning og kapital i sin åndskamp for å knekke åndsfriheten og innføre totalitære forholdet i et folkestyrt land som nettopp sier at de vil hjelpe folket! Men nå ser vi hva de vil! Det vil ikke vi!