Den nye barnesykdommen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.03.06

Rett før nyttår 2005 kommer det melding om at i fjor fikk 39 340 barn behandling for psykiske lidelser og 3 000 stod på venteliste, noe som var dobbelt så mange som i 1998. Dette er tall fra en SINTEF undersøkelse gjengitt i Dagbladet. 3,6 prosent av befolkningen under 18 år i dag får hjelp for en psykisk lidelse.

Det er angst, adferdsproblemer og spiseforstyrrelser som er vanligst. Og 1/10 av alle barn sliter med mageproblemer grunnet psykiske plager i følge psykolog Nicholas Carr ved Haukeland universitetssykehus. Samfunnet synes å ha gjort barn mindre robuste, grunnet stress, utearbeidende foreldre kan være dråpen som får det hele til å renne over for mange.

Myndighetene frykter nå at tallene vil stige og forventer at om tre år vil en av 20 barn trenge psykiatrisk behandling. Blant tallene i undersøkelsen går det frem at 2566 barn mellom 0 og 5 år fikk behandling i fjor. Det er 200 flere enn året før.

I avisen Dagen står det å lese den 16.11.05 (sakset noen spredte sitater): ”– Barna er for lenge i barnehager, Pedagogikk-ekspert, Christian W. Beck, advarer mot en stadig lengre barnehageuke for de minste. Forskning viser at dette kan føre til mer utrygghet og aggressivitet.

– Når 60 prosent av norske ett- til toåringer er mer enn 41 timer i uken i barnehagen, har vi fått en utvikling som bør få politikerne til å ta affære. De har tross alt et samfunnsansvar, sier førsteamanuensis Christian W. Beck ved pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i løpet av to år har gjennomsnittlig oppholdstid per barn i norske barnehager økt med nesten to timer i uken. Nær 37.000 barn i alderen ett til to år var i fjor innmeldt med 41 timer eller mer.

– Nesten uavhengig av politisk farge har politikerne de siste ti årene tolket sitt samfunnsansvar som betydningen av å bygge ut barnehager. Men nå har det passert en smertegrense. Derfor bør det være politikernes oppgave å dempe presset ved å advare mot for mye barnehager, og ved å fremme tiltak som gjør det mulig for foreldrene å være mer hjemme, sier Beck. Han viser til et stort anerkjent forskningsprosjekt som fulgte 1.200 barn i USA over flere år. 12 til 14 forskere med ulike holdninger til barnehager, undersøkte barnehagebarn og barn som ikke hadde gått i barnehage.

En av forskerne, professor Jay Belski, fant at det var en systematisk forskjell mellom de som gikk mer enn 20 timer i uken i forhold til de som gikk mindre. De som gikk over 20 timer var mer utrygge, mer ukonsentrerte og mer aggressive. Belskis teori er at for lang tid i barnehagen er en påkjenning som forstyrrer båndene mellom mor og barn.”

 

Det er mer enn underlig (sett ut fra Bechs informasjon) når statsråd Djupedal sier at barnehager er best for barna, kommer samtidig med at regjeringen reduserer kontantstøtten. Dette må da tolkes som et politisk spill som ikke har barna som målgruppe mht deres beste, men er et rent maktspråk for å ta over samfunnsstyringen!

 

”Den som styrer vogga, styrer landet”! Det er en gammel sannhet, hvilket nok Djupedal og hans regjeringssjef Stoltenberg er meget klar over. Det må nemlig være en grunn til at man overser (?) det meste av seriøs forskning på detteområdet samtidig som man hopper bukk over rettferdigheten og forfordeler statlige skattepenger i favør av barnehager og reduserer kontantstøtten. Hvorfor er det rettferdig at en barnehageplass er subsidiert med omkring 3-4 ganger kontantstøtten? Norge trenger flere barn, og barna trenger foreldre som ikke hver dag er totalt utslitte av kariære jag med påfølgende skilsmisser.

 

Hvorfor ødelegger regjeringen samfunnets viktigste grunncelle, familien? Det er så systematisk på flere områder at det etter mitt skjønn ikke kan være ubevisst – det viser vel også Djupedals angrep på store deler av nordmenn som ikke tenker som han.

Det er å håpe at noen flere mennesker etter hvert våkner når de gjenkjenner den sosialist-marxismen, som kommer av samme åndelige rot, som Norge nå er til del!

De færreste tror at politiet til slutt vil bli brukt systematisk mot annerledes tenkende, men se bare på de land som ligger helt under hælen av den samme ideologi, så trenger du ikke lure lenger på det.