Darwinisme og markedsmakt i el-forsyningen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no28.08.06

 

Den store ideologien som nå råder for det menneskelige samliv i fordeling av godene – er den fri konkurranse og markedsmakt. Hva er det?

Dette er intet annet enn rå darwinisme med ”alles kamp mot alle” og ”den sterkestes rett” og overlevelse av den dyktigste. (”survival of the fittest.” Og etter hvert som dette får utvikle seg ukontrollert av høyere tanker om mennesket, menneskelige verdier og forsvarlig forvaltning av naturressursene ( ”Guds gode gåvor” Hans Nilsen Hauge) – havner vi altså over i ”jungelens lov” hvor den hurtigste, sterkeste og smarteste gjør som han vil – og de andre undertrykkes og går under. Man har enkelt og greitt glemt Jesu ord om oss mennesker: ”Når dere som er onde, vet å gi - -”.

 

Vel man snakker jo litt om ”Konkurransetilsynet”, trustlovgivning osv., men det synes meg som de har liten relevans til dagens internasjonalisering og globalisering av verden og rovdrift på flere og flere livsområder. Kall det i alle fall ikke markedsøkonomi, for økonomi kommer av ordet euccos (hus) og nemeini (forvalte) dvs. husforvaltning som også har noe med øko-logi og bærekraft å gjøre. Det som nå utspiller seg er rovdyrenes urett! Dette ser man ganske tydelig på en av de siste biter av norsk infrastruktur som nå kastes inn i kjeften på markedskreftene: elektrisitetsforsyning vår i Norge bygd opp av folket og nå slaktet og ofret på børsene.

 

Om dette sier noen av deres store guruer følgende: "Den globale markedstenkning som ideologi - er like farlig for det siviliserte samfunn - som marxismen, dens forløper var" W. Paff, International Herald Tribune 14.7.98. Og dens ideologiske basis var darwinismen!

"Suksess-kulturen har erstattet troen på prinsipper. Samfunnet har mistet sitt anker.” G. Soros i Atlantic Month. Soros er en av de store spekulantene i verden som til og med får nasjonale valutaer til å skjelve. Disse kreftene fikk tak da vi ble meldt inn i EØS og innenfor der skal det være fri flyt av de fire friheter - hvorav kapitalen og varer (el.) er sentrale.

 

Jeg husker C. Fr. Wisløff fortalte om to forretningsmenn i en by han besøkte. Han bodde hos den ene som var kristen. Og vedkommende fortalte i klartekst om denne konkurrenten som han skulle ”knekke som ei lus” – uten at det syntes han det minste moralsk problematisk. I denne delen av livet var det forretningsmessige konkurranselover som gjaldt. Man kan forskrekkes! Dette gjaldt en mann – nå gjelder det oss alle!