Biltilsynet og statsvandalisme

 

 

 

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no30.08.06

 

Kan man i et land som Norge vente å bli behandlet i et offentlig tilsyn (Biltilsynet: i dag kalt Trafikkstasjon og er en del av Statens Vegvesen) som et menneske med menneskeverd? Eller er det å vente at en nasjon som årlig tar livet av ca 13 500 barn tilsvarende 450 skoleklasser også vil behandle sine kunder hos div. tilsyn dårlig, men dog ikke ta livet av dem?

 

Jeg ble ikke tatt livet av, men følgende skjedde ved en omregistrering fra varebil til personbil:

Etter omkring 10 telefoner får man endelig greie på de relevante krav for innsetting av nytt bilsete, som viser seg å være enkle. Men jeg fikk ikke (etter å ha spurt) tilsendt et brev der dato/klokka for kontroll, at del 2 av vognkortet skulle medbringes, åpningstid for å få vognkort etter kontroll etc. var nedtegnet.

Møter så opp hos Biltilsynet 5 minutter før kl 08.00 og kontrollen tar 5 minutter. Men, etter at kontrollen er utført skal skrankepersonalet gjøre resten, men de skal ha del 2 av vognkortet – ikke noe gjøres før det leveres. Vel, ut i bilen og kjører og henter del 2, tilbake kl 08:28 – men hva skjer da? Jo, skrankepersonalet har nå lukket døren og åpner ikke før kl 09:00, intet prutningsmonn der de sitter 5 meter unna verkstedet bak en glassrute. Ledelsen skal ikke ha noe åpning mellom verkstedet i tidsrommet kl 08:00 og 09:00, selv om folk jo må betale med kort etc. etter en kontroll før 09:00.

Men hva med kontrolløren? Jo, vedkommende kan fortelle at hans arbeidsgnist er borte, han får gjort mindre nå en før pga byråkratiet og ser i grunnen frem til pensjonsalderen. For en behandling av en seriøs arbeidskar! Jeg kaller ikke en slik uttalelse fra en ansatt for illojal, fordi det ikke kan kreves at vedkommende skal sitte der å ta støyten, fordi andre oppover i systemet gjør en svært dårlig jobb! Det er en prisverdig informasjon som gjør at Sannheten kommer frem og vedkommende levde etter Statens Vegvesens ord om Verdier som du kan lese under.

Så tar min kone en tur innom og det hele avsluttes med at plastmappen på forrige vognkort konfiskeres og hun får beskjed om at skiltene kan hentes lenger ned i byen. Hvordan få tid til det, jo undertegnede tar en tur og etter å ha skrudd gamle skilt, for de skal jo leveres punktlig (slik det ikke sto i det brevet jeg ikke fikk) når nye skal mottas.

Til slutt kommer vognkortets del 1 og 2 i posten. Og tiden som er brukt er omkring 5-6 timer på en enkel omregistrering.

 

På hjemmesiden til Statens Vegvesen står å lese:

Verdier: Vi vil:
- ta ansvar og vise tillit
- være åpne og kundevennlige
- være romslige og skape arbeidsglede”

Statsvandalisme er et ord man nå bør lære seg, det utføres etter min mening i Posten, Forsvaret, Statkraft, Landbruket m.fl. og det er villet, fordi det sees en rød tråd i ødeleggelsene.

Er det underlig at avisen Nationen for 26. august 06 karikerer Jens Stoltenberg i dress og slips sittende på en dampveivals (merket ”Marked 1”) og der kjører over en person. Stoltenberg roper ut bakvinduet ”Du kan få krykker på Sosialkontoret!”:

 

Dette er altså krig om Norges fremtid. Måtte Gud stoppe denne internasjonaliseringen av Norge og oppkoblingen på Kontinentet både med energi og ideologisk; både gjennom EØS og EU! Det vil ødelegge vår frihet som kristen nasjon - selv om få forstår det. Det blir spennende å se hvordan Gud vil ordne saken, for Gud tenker i nasjoner og ikke i globalitet, der nasjonalstaten er utvisket. I en skikkelig ordnet nasjonalstat er det godt å bo og leve!