Ber politikerne rydde opp.

Ber politikerne rydde opp

 

Svein Willy Sandnes I Norge IDag intervjuer Jørgen Høgetveit 08.09.06

 

Jørgen Høgetveit ber politikerne rydde opp.
- Fordobling av strømpris kan ruinere familier, rasere nærbutikker og annet næringsliv.
- Det har ingen hensikt å fortsette dagens ordning med fri konkurranse på strøm. Det neste som skjer er at butikker i utkantstrøk,
minstepensjonister og andre går overende økonomisk - for at man skal oppnå den fordelen at kraftverkene og kraftleverandørene skal håve inn på
hundrevis av millioner kroner som de verken fortjener eller har bruk for og Norges infrastruktur undergraves med sikte på å få oss inn i E.U. Det sier Jørgen Høgetveit.

Opp gjennom tiden har Høgetveit hatt et arbeid som gjorde at han fikk innsyn i hva som foregikk i forvaltningen av norsk vannkraft.  Han har hele tiden

kjempet for at norsk vannkraft skulle være en ressurs som ble solgt til litt over selvkostpris - og være en ressurs til fordel for hele den norske befolkning.
Dette slik at folk kunne få seg oppvarming til en rimelig pris og strøm til nødvendige formål i et mørkt og kaldt land, samt strøm til arbeidsplasser. Han var

meget skuffet over frislippet som skjedde for noen år siden - ved at hele kraftmarkedet skulle privatiseres. Energiloven har blitt en katastrofe for Norge og folket. Han viser videre det store og advarende oppslaget om saken i Norge I Dag  allerede 2. juni i år.

Kraftig prisoppgang

- Nå tømmes vannmagasinene sommerstid og også ellers i året fordi det er langt høyere pris nede på Kontinentet. Prisen på Kontinentet ligger

godt over kr. 2,- og i Danmark antydes kr. 1,5. Staten som eier mesteparten av de store reguleringsmagasinene tillater at magasinene tømmes – dermed blir det  lite vann - og enormt kostbar strøm på importeres fra kontinentet utover vinteren når kulda setter inn, sier Høgetveit og fortsetter:

- På denne måten blir kraftprodusentene sittende igjen med enorme fortjenester - fortjenester som er helt uhørt.  Kombinert med at
strømprisene - som i praksis er strømpris pluss nettleie - som går opp noe enormt. Men det verste er at man skaper kriser i norsk infrastruktur som man har gjort det med fiskeriene, forsvaret, landbruket og nå el-forsyningen og gjør oss myke for internasjonalisering.

- Ja, hvor mye er oppgangen?

- Det snakkes om at en familie som har 20 000 i totale kostnader til strøm i løpet av ett år - når kan få en fordobling til 40 000 kroner. Dette vil slå
bunnen fullstendig bort fra økonomien i familier som i dag sliter hardt med økonomien. Og minstepensjonister som sliter hardt i dag med økonomien, vil
også kunne bukke under.Norge IDAG har snakket med en butikkmann på en butikk på Nordmøre. Han forteller at han i dag har en årlig strømutgift på cirka 120 000 kroner.  Og
fordobles disse kostnadene til 240 000 kroner, er det bare å stenge butikken.  For slike kostnader har han ikke mulighet til å dekke inn.

- Vi får ikke større inntekter på vår butikk fra våre kunder om vi får en fordobling av kostnadene til strøm - så vi må stenge butikken dersom dette
blir en realitet, sier denne forretningsmannen.

En annen butikk i den samme bygda er langt mindre, men her selges det middag hver dag. Dette gjør at strømutgiftene er like høye. Og også her er det slik
at blir strømutgiftene fordoblet - da blir butikken lagt ned.

- Jeg mener at nå må politikerne fra alle partier ta til vettet før det går galt med en rekke små butikker ute i distriktene - og også andre små
næringsvirksomheter som i dag sliter - og før vi får et ras av økonomiske katastrofer hos minstepensjonister. Det er også mange andre små bedrifter
som ikke vil tåle denne veldige prisoppgangen. Ordningen med privatisering av kraftmarkedet med Energiloven må reverseres slik at vi får tilbake den gamle

ordningen, sier Høgetveit. Norge var førstemann ut med å overlate energien til markedskreftene – og vi får første kjenne konsekvensene av det og bør derfor

snu før det blir alt for sent. Dette er vel planlagt siden ca. 1991 – og de som har planlagt dette bør sopes ut av administrasjon og politikk.

Han synes at det er merkverdig at politikerne ikke ser katastrofen som ligger foran og legger om hele ordningen med strømsalg.

Han viser også til at delingen mellom strømpris og nettleie er en stor vits.
-  Det har ingen hensikt å dele mellom disse to faktorene - for om strømprisen kjøres ned - så kan nettleien kjøres tilsvarende opp, sier
Høgetveit.

Høgetveit viser til at man ikke løser dette problemet uten at man går tilbake til den gamle ordningen. Grunnen til dette er at det er enormt høye strømpriser på Kontinentet - og at kraftprodusentene og de som selger strøm hele tiden vil posisjonere seg slik at de får mest mulig fortjeneste. I prisnippet vil man til slutt hele året her i landet få samme pris på strøm som det er på Kontinentet.  Derfor løser man ikke problemet uten at man går tilbake til den gamle ordningen, mener Høgetveit. Hele kraftutbyggingen var gjort av kommunene med folkets skattepenger for folket for å få varme og lys – ikke for å tjene penger.

Elvekraftverk
Han mener at det nå også bør settes fart i utbyggingen av småelvekraftverk. 

- Mange bønder kan tenke seg å bygge sitt lille kraftverk i sin bekk eller elv, men byråkratiske bestemmelser og skjemaer gjør at mange av disse resignerer og har lagt bort sine planer. Ikke minst en rekke ekstreme miljøhensyn setter effektive stoppere for utbyggingen. Nå bør politikerne rydde opp slik at det er bare å starte med en gang for de som vil bygge sitt kraftverk, sier Høgetveit. Så vidt jeg vet – tilføyer han – finnes det et kraftpotensial fra slike kraftverk tilsvarende 10 Altautbygginger.

Videre mener han at politikerne bør fjerne all moms på bygging av slike kraftverk. Momsen bør også fjernes på varmepumper og for oppvarming av hus og på paneler for solenergi.  - Denne momsen er noe politikerne omgående kan fjerne - og det bør ikke gå mer enn en uke før den er borte, sier Jørgen Høgetveit. Han legger til at opplegg for å spare strøm er vel og bra – men da må man få fart på støtteordnninger som kan få fart i dette – og ikke begynne å snakke om det når man har stelt til en riktig krise for folket som de er satt til å tjene.