Åpent brev

 

 

Til

Landbruks- og matminister

Terje Riis-Johansen

 

Takk for interessant foredrag den 27.10.06 på nasjonal Gartnerkongress i Tønsberg. Det jeg aller mest merket meg var din opplysning om at i Midtvesten, USA, ble nå 21 % av maisen brukt til bioenergiformål i form av etanol til drivstoff. Vi vet at i 04 produserte USA 42 % av verdens mais. USA begynner å få kalde føtter pga sin sårbare oljesituasjon. Mais som nå blir omdannet til etanol presser maisprisene opp og reduserer eksportvolumet til de land som trenger denne maisen.

I Australia, meldte den danske Landbrugsavisen i oktober, at 50 % av hvetehøsten tørker bort og hver fjerde dag tar en tørkerammet hvetebonde sitt eget liv. Australia har dermed ikke noe hvete å eksportere, dette landet som normalt er verdens 5. største hveteprodusent.

Kina med sine 1,3 milliarder innbygger har praktisk talt brukt opp sine kornlagre. Kina er verdens største produsent av hvete med sine 14,5 %. Situasjonen for verdens kornproduksjon ser ikke lys ut og juli 06 tall fra FAO stipulerer en dramatisk nedgang i 07. Lagrene av hvete ventes da å falle 10 %, til 160 millioner tonn, det laveste kvantum på tre tiår. I snitt kan et land kun eksportere 10 % av sin korn produksjon, resten brukes på innenlands markedet. Det blir i fremtiden ingen selvfølge å få kjøpt matkorn selv om man har nok penger!

 

I Norge har vi ikke lenger nasjonale lagre (nedlagt av Stortinget vinteren 03) av korn som kunne avhjelpe en mangel. Vi har heller ikke lagre av diesel til landbruket og reservedeler til traktorer må ofte bestilles utenlands. Vi har ikke lagre av sukker eller salt. Jeg kunne forlenge denne listen på flere A4 sider, men konkluderer med at vi er verre stilt nå en noen gang tidligere så vidt jeg kan se og mange fagfolk på området deler min bekymring.

 

Jeg vil be statsråden, selv om du ikke er alene om ansvarsområdet, og ta et initiativ i regjeringen eller i annen egnet sammenheng til raskt å få på plass en forsvarlig beredskapslagring av matkorn, sukker, salt og diesel - for 12 måneders forbruk. I Sverige kostet en årlig rulering av slike matvarelagre (i samarbeid med industrien) kun kr 20,-/innbygger, så prisen er lav og ikke noe argument for at nordmenn ikke har en slik nasjonal sikkerhet!

 

 

Larvik, 27.10.2006

 

Lars-Arne Høgetveit

Sivilagronom