11. september

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.09.06

 

Det er to artikler vi skal minne om på 5 års dagen for den 11. september 2001.

 

Den første Man kan kalle det frykt av Emanuele Ottolenghi publisert i Jerusalem Post – som i korthet handler om at Vesten nå er på vei inn i i et reelt møte med islam. Alle som ønsker å følge med på dette temaet burde sette av 10 minutter til å lese Ottolenghi.

 

Den andre er Hvor finansieres terrorisme fra og hvor mange terrorister finnes i Europa? . Her refereres www.debka.com om at antall rekrutterte troende muslimer i bla. England, (til mulig terrorisme for Al-Qaeda) kan være på 15 000 personer. Fra Storbritannia meldtes det for få dager siden at M15 hadde flere tusen mennesker (!) under overvåking for dette. Oppgaven er så overveldende at det antagelig kun er et tidsspørsmål før konklusjonen til Emanuele Ottolenghi prøves igangsatt – ellers vil problemene bare tilta!

 

Hvorfor tror undertegnede at dette problemet vil tilta om ikke skikkelige mottiltak iverksettes? Grunnen er enkel når man kjenner den muslimske ånd som en islam kjenner oppsummerer slik, fritt gjengitt, i boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5. Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Men, han skriver altså i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg. (Kilde: En annen islam i Norge ?)