Tvilsom TV-aksjon?

 

 

 

Av Per Ola Hovd, i www.Kommentar-Avisa.no -18.10.05

 

Kvinneorganisasjonen FOKUS er tildelt årets TV-aksjon. Etter å ha orientert meg om hva FOKUS står for, er jeg kommet fram til at jeg ikke vil støtte TV-aksjonen 2005.

 

Organisasjonen FOKUS har i følge egne nettsider som målsetting; fri tilgang på seksuelle og reproduktive helsetjenester. Dette er etter min mening en klar støtte til fri abort, som på godt norsk betyr fosterdrap.

De tidligere KrF-statsrådene Frafjord Johnsen og Dåvøy har også av FOKUS fått honnør for å støtte Norges forslag til nytt delmål i FN om ”universell tilgang til reproduktive helsetjenester innen 2015.”

 

Organisasjoner og personer som etter min mening så klart støtter fosterdrap, fortjener ikke noen form for støtte fra det norske folk. Hvert individ er enestående, helt fra befruktningen og fram til en naturlig død, jfr Salme 139 av David, vers 15-17: 

”Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!”