Trond Giske tar opp den totalitære arv

 

 

Relatert stoff:

Hva er og vil sosialismen.

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no30.08.05

 

 

Norge I Dag melder 30.08.05: ”- 4500 elever går på ekstremskole

AP-mannen Trond Giske er misfornøyd med at barn av kristne foreldre får undervisning om at Gud skapte verden, og mener det er ekstremt å si at vi ikke stammer fra apene. Ifølge Ap er skolene «kristenkonservative» og «lukkede sektorskoler». Ifølge partiet underviser disse skolene i tråd med skapelsesberetningen og ikke i tråd med utviklingslæren. Nå vil Trond Giske (Ap) stramme inn regelverket og gjøre det lettere å ta statsstøtten fra friskoler som ikke gir elevene undervisning i tråd med læreplanen, skriver Dagsavisen. - Det er et veldig paradoks å snakke om kunnskapsskole når man ikke engang klarer å gi alle elevene en grunnleggende naturfagundervisning. Elevene vil stå dårligere rustet, ikke bare i biologi, men også i forhold til å innse at det finnes et mangfold av meninger, sier Giske.”

 

Den totalitære statsmakt

På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i  sin bok ”Kommunisme og religion”, utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.” Og videre ”Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.” Og til sist ” Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.”

 

Aper lager trøbbel

Det er rett og rimelig at en ekte sosialist (de er det ikke mange igjen av) ikke tror på Gud, men bygger sitt liv på humanismen og dermed mennesket. Men, for den som har fulgt orkanen i USA de siste dagene ser han hvor lite mennesket er å feste sin lit til. Tvert i mot er det det sikreste tegn på et samfunn som råtner på rot når mennesker vil fratvinge annerledestenkende (i dette tilfellet de som bygger på den Norske Grunnloven, den Giske feirer(?) hver 17. mai) sin rett til å formidle sin tro og det som Sant er inn i sine barn. Giske har neppe den nyeste kunnskapen som kan leses i ”Stein og Bein” http://www.answersingenesis.org/translations/norwegian_nopics.asp  - der vitenskapelig metodikk underbygger Skapelsesberetningen.

Giske sier at: ”- Det er et veldig paradoks å snakke om kunnskapsskole når man ikke engang klarer å gi alle elevene en grunnleggende naturfagundervisning.” Han tenker her på Skapelsesberetningen.

Har Giske tenkt på hvorfor det er så mye uorden, bråk og mobbing i den offentlige skole, slik at unge sinn ikke klarer å tilegne seg elementær lærdom?

1. Man har fjernet troen på Gud i og med darwinismens inntreden i læreplanene og da oppfører man seg etterhvert som dyr – enklere kan det ikke sies.

2. Darwinismen åpner opp for et selvbilde av destruktiv karakter og derigjennom fjernes meningen med livet, og lysten til å nettopp leve og lære.

 

Samfunnsnedbrytende

Hvordan bryter man så ned et samfunn? Jo, det åpnes opp for at mennesket ikke er noe annet en et dyr. Hvilket også betyr at om et menneske sitter i rullestol, er stum og døv etc. så har det ingen verdi lenger, av den enkle grunn at det ikke har noe eget menneskeverd gitt av Gud. I forlengelsen av dette kommer fosterdrapet, homofili, skilsmisser og et samfunn på nedadgående, fordi man ikke klarer å lage nok barn og man oppløser det som er av relasjoner i ekteskapet.

Etter min mening er Giskes holdninger et skoleeksempel på hvordan man underminerer et samfunn på vei mot oppløsningen. Da er det enkelt å tenke seg hvilken samfunnsretning som virkelig er den samfunnsbyggende, og som har vist hva den duger til i generasjoner.

Ønsker Giske en slik skole som han her skisserer kan han jo flytte, med sine barn til Russland eller Nord Korea – der vil han da finne sitt Utopia. Men la oss sleppe at han drar andre med seg i dragsuget – det burde være en demokratisk rett?