Religion, vold og opprør

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no05.11.05

 

 

For en del dager siden hadde – så vidt jeg husker - Aftenposten et oppslag om at religion skapte vold og opprør. Det skulle være en vitenskapelig rapport som viste det. Som dekning for denne påstanden viste man til de land i Europa hvor religionen var mest fjernet og da var tilsvarende fredlige. Bl.a. var de nordiske land trukket inn, samt Frankrike som dokumentasjon.

 

Det er aldeles merkelig at man kaller dette vitenskapelige analyser og at Aftenposten med to toppfolk fra den kristne dagspresse på plass i redaksjonen – kan få seg til å slå opp slikt – etter min mening – den rene sludder.

De og vi vet inderlig godt at de ”evangelisk-luthersk” land er de som bygger sine samfunn på fredens budskap og praktiserer det også så langt det er mulig i denne fallets verden. Det samme med Israel. Annerledes er det stort sett i det katolsk dominerte Europa.

De sier bl.a. at man ikke har gått ut over Europa med sin forskning. Er det av godt forståelige grunner? Hadde man gjort det hadde man stukket fingrene sine bort i det verste vepsebol av muhamedanisme og hinduisme. Den førstnevnte står for det aller meste av vold og terror i verden i dag, men det passet vel ikke ”forskningen” å publisere den slags opplysninger kanskje?  Det ville jo ikke være politisk korrekt verken utenrikspolitisk eller innenrikspolitisk. Så en viss religionssosiologisk innsikt hadde ikke vært av veien.

Ekstra ille blir disse ”vitenskaplige” påstandene når Frankrike noen dager senere – sin vane tro - smeller til med nye voldsomme opprør. I flg. BBC – som er en mye bedre, ryddigere og rensligere nyhetsformidler, den 4. nov. slår opp:

”Opprørende i Frankrike sprer seg utover Paris.”  Det var altså det ikke religiøse Frakrike som skulle være så fredlig. Med elementære historiske kunnskaper vet man at det stadig har vært opprør og vold i Frakrike med dekkbrenning og veisperringer tilbake til de store studentopprør med barrikader i Paris sine gater. Den gang truet opprørene Paris så at de Gaulle – den gamle kriger -  vurderte å flykte fra byen. Bakenfor der ligger selvsagt Den franske revolusjon – et voldsomt opprør mot alt av religion – som resulterte i skjending av katedralene, halshugging av ca. 20 000 prester og så decennier av Napoleonskriger. Det var resultatet av avkutting av alle bånd til religionen i Frankrike og de sliter med arven fremdeles – om man gidder å  prøve å forstå. Dette er elementær kunnskap for den som ønsker å lese sin historie og se tingene i litt sammenheng.

Man fristet til å sitere sir Winston Churchill når han talte om nazitysklands ”forkvaklede vitenskap”.