Regjeringen på øyeblikkelig prøve!

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.10.05

 

Ikke før hadde statsminister Bondevik overlevert datakortet som åpner dørene til statsminsterens kontor til Stoltenberg, så raser truslene mot landet inn over regjerningen. Det dreier seg om ressurser som proteiner, energi, strategiske posisjoner og transportlinjer og en stadig hardere natur som reiser seg mot menneskeheten – nå i form av bl.a. fugleinfluensaviruset.

Norge kastes nå inn i denne høyeksplosive blanding.

 

I Nordområdene så Ap. Folk (Holst) ”ingen fiender” mer og bygde ned forsvaret til noe ingenting. Våpenlagrene tømmes og USA tråkker en mer enn gjerne på tærne. Nå jager norske fartøy russisk tråler i storm med inspeksjonspersonell om bord. Russerne har aldri anerkjent norsk overhøyhet i flere av fiskerispørsmålene der oppe, og opprettholdt gråsonen som Evensen/Treholt fikk i stand. Fiskeressursene langs norskekysten er en av de siste store proteinreserver verden har. Så det bygger seg opp til en krise som man ikke er godt forberedt på i et område som nå er høyeksplosivt. Proteiner og energi er fundamentale livsnødvendigheter og her er det mye av begge deler, samt uhyre viktige strategiske posisjoner og isfrie havner samt økende viktige transportlinjer mellom Østen og Vesten, om Suez og Midt-Østen eksploderer. 

1. Det dreier seg om bl.a. verdens energibasseng nr.1 med 25% av verdens kjente oljeressurser under Barentshavet – som hele Vesten vil bli grunnleggende avhengige av om vi blir henvist til dem alene.

2. Det dreier seg om transportlinjer til sjøs for å frakte oljen til Vesten fra Russland og norske felter.

3. Det dreier seg om en økende transport fra Østen med den Transibirske jernbane via Finland, Sverige og Norge til norske nordområder for skiping av containere til Vesten.

4. Det dreier seg videre om kontrollen over oljereservene og proteinressursene og Russland har allerede avholdt sin største flåtemanøver siden den kalde krigen. Russerne er et sjakkspillende folk – de tenker langsiktig og mange trekk fremover og har god tid.

 

Fremdeles er Kolaområdet et uhyre viktig militært område. De er et innelukket land med store problemer for å komme til havs med sine sjøstridskrefter både fra Svartehavet og Kinastredet. Norskekysten er ønsket både fordi de kan spre flåtestyrken sin til isfrie havner. De får godt skjul for sine atomubåter fra fjordene med kortest avstand over til USA for sine raketter.

Blir Vesten mer avhengig av energiforsyningen fra disse områdene i Nord – har russerne er skikkelig kvelertak på Vesten. Norge med sin nordpolitikk og nedbygde forsvar og matforsyninger - blir et ”støvkorn” som raskt blåses bort.

 

General Schreiner Gundersen advarte Norge kraftig like før han døde. Han fryktet at dette kunne gå helt galt igjen. Han påpekte at Putin kom fra den indre kjerne i KGB. Mangt kunne vært sagt om hva russerne har provosert dem fra NATO og Norge siden Muren falt. Radaren i Vardø er et av dem. Og det kan godt tenkes at man kan nytte det de oppfatter som provokasjon til å lage en krise for så å krisemaksimere situasjonen når de tror tiden er inne til å sikre seg de nevnte ressurser. 

 

Avslutningsvis ser det ut til at naturen med sine suverene krefter fra skaperens hånd – reiser seg mot menneskeheten med økende kraft. Nå bl.a. i form av fugleinfluensaviruset som alarmerer verdens nasjoner med stor styrke.

 

Nå får vi se hvordan denne regjeringen er i stand til å ivareta nasjonens grunnleggende interesser og sitt folks ve og vel. Under alle omstendigheter er det stor grunn for kristenfolket til å be og arbeide for det vi mener er rett og godt for vårt folk og land.