Ratzinger og avisen Norge IDag

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa-no30.04.05

 

 

Avisen Norge I dag skriver på lederplass: ”Et nytt slag for venstresiden

Utnevnelsen av kardinal Joseph Ratzinger til ny pave er nok et sjokk for den ideologiske venstresiden i verdikampen.

Den katolske kirke vil stå krystallklart for bibelske verdier og klassisk kristendom, når det gjelder abort og homofili. Den vil heller ikke bøye av for statsfeminismen når det gjelder de vanskelige ordene i NT, som ikke lar seg forene med kvinner i de få apostolske tjenester, som Gud setter menn i (1. Kor 14:34 og 1. Tim 2:12).

Den nye paven vil videreføre sin forgjengers kamp for Ja til Livet, over hele verden, og vi må bygge en allianse med flertallet av nasjoner i FN, som vil holde livet hellig. Ratzinger, som nå er Benedikt XVI, var aller best kjent av kardinalene for sin vilje til å holde fast på den kristne lære mot tidsånden, som har lagt store deler av de protestantiske kirker øde i kampen for bibelske familieverdier. Finn Jarle Sæle”

 

Dette skriver altså avisen Norge IDag på lederplass og man kan anta at dette da er en redaksjonell linje? Vi skal takke alle dem som kjemper for retten til Liv i samfunnet vårt, men vi må ikke glemme Sannhets sak (altså helheten – hele Sannheten) opp i denne ”rusen” over endelig å treffe noen som kjemper for Livet.

Hvem er Ratzinger og hva er pavekirken, katolisismen? Undertegnede får til tider sine artikler på trykk i Norge IDag – men så vidt jeg har sett er ikke stoffet tilsendt avisen om Ratzinger og pavekirken kommet på trykk selv om det er minnet om flere ganger. Man har heller ikke tatt hensyn til saklig informasjon om pavekirken som er sendt redaksjonen – med bakgrunn i hva der er skrevet tidligere på lederplass om temaene over.

Leser du Vatikanets dødsmesse (Kilde: www.kommentar-avisa.no ) finner du nødvendig informasjon om temaet over. (Se også Ny pave tror på "Vekst i nåden")

 

Man kan undre seg over hvorfor dette er et så ”tutchy” stoff i enkelte redaksjoner? Leser du artikkelen ”Vatikanets dødsmesse” så dokumenteres denne åndsmakt i fra avgrunnen, som katolisismen representerer, på alle nødvendige punkter for at mennesker skal bli klar over hvilken finurlig snare som Vatikanet legger ut i blant oss mennesker.

 

Det er sterke krefter i dag som vi gjør vel i å vokte oss for, fordi de forkynner et annet evangelium til frelse – altså til fortapelse. Den katolske troslære fører mennesker i fortapelsen og det har enhver Kristus troende plikt til å advare i mot i sin fulle bredde.

 

Det er en alvorlig feilvurdering å katalogisere Ratzinger som konservativ og ikke på venstre siden ideologisk. Deres troslære samstaver dessverre alt for godt med det hedenskap som man finner på alle sider også venstresiden - også i norsk politikk. Pavekirken er altså i pakt med tidsånden ikke på kollisjonskurs med den, selv om man må bruke litt tid for å forstå det.

 

Guds Ord analyserer på generelt grunnlag tidsånden for oss i Johannes første brev, 12,15-26:

15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; 16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. 17 Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. 20 Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. 21 Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. 22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. 23 Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. 24 La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen! Dersom det I hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal og I bli i Sønnen og i Faderen. 25 Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv. 26 Dette skriver jeg til dere om dem som forfører eder.

 

Leser du den katolske troslære så er det en annen kristus som forkynnes en Bibelens Kristus.