Radikalismen i Ap og SV årsaken til friskolene

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no02.11.05

 

Kristenfolket startet i sin tid folkeskolene rundt om i Norge fra slutten av 1700 og oppover. Skolen ble utviklet fra omgangsskoler og fortsatte til faste skolebygg. Innholdet fra starten var først og fremst å lære den oppvoksende slekt kristendom – det som bygde både den enkelte, familien og nasjonen til å få en framtid med bærekraft. Det indre liv og Bibelens tankebygninger ga et resultat i Norge som er unikt i verdenshistorien både materielt og kulturelt. Vi gikk fra å være et u-land rundt 1800 til å bli et velstandsland som nå ruver på verdenstoppen.

 

Men allerede før 1900 begynte revolusjonære tankebygninger å banke på den norske dør. Georg Brandes kom med opplysningstanker om Darwinisme til Norge og forførte store deler av kultureliten til å tro på Darwins Ap-teorier. Og allerede i 1903 fikk de inn sine første 5 representanter. Krigsår kom med kriser som de profiterte på og i mellomkrigstiden satte deres programkomité med Edv. Bull i spissen rasende programposter mot kristendommen, lutherdommen og andre ”fordummende sekter”. (Bj. Hareide: Skal kristendommen ut av skolen”.)

Det gikk nesten galt for Ap i møte med det norske folks forankring. De prøvde seg igjen i 1963-64, men møtte en underskriftskampanje startet av A.K.F. til støtte for kristendomsfaget med ca. 760 000 underskrifter. Det resulterte i at de trakk følehorna til seg en stund. Men de kom igjen – mer snikende nå – med sentralisering og innpøsing av masse nye fag – gradvis svekkelse av kristendomsfaget og utvanning av Grunnskolens § 1 – selve formålet og basis for skolen om kristendom og samarbeidet med foreldrene. (foreldreretten)

 

Målbevisst jobbet Ap seg fram til man hadde de fleste samlet i store sentrale folkeskoler – utvidet i begge ender med barnehager og skolefritidsordning(SFO) som toppet seg i et avkristnet KRL-fag med samvittighetstvang for alle. Totalitære opplegg alt sammen! Reaksjonen lot ikke vente på seg. Ansvarlige kristne foreldre over det ganske land sa at nok er nok. Barna tilhører foreldrene og vi er ansvarlig for barna for tid og evighet. Friskolene skjøt opp landet rundt – mest i det forhatte ”Bibelbeltet”.

 

Nei, vi skal ha dem og bygge sinnene deres som det passer oss skriker nå SV v. kunnskapsminister  Ø. Djupedal  og finner posisjon og tidspunktet inne til å rive ned de siste rester av Grunnskolelovens kristne forankning og friskolene. Soria-Moria- avtale (utopia) starter jo riktignok med utradering av kristendommen og innføringen av ”humanismen” alene! Og lovlig, med skinn av rett, skal de selvsagt arbeide. Strategien kjenner jo kristenfolket fra de frafallne allerede i GT, for de drev   - på harde livet nettopp med å få det gale til å synes rett.  Men RETT i dette Ords full mening var de langt i fra, for det har med Skaperrett og naturrett å gjøre – slik Rett som vi finner i Kongerike Norges Grunnlov. Den som skapte vår ”frihet og orden” som vi kunne leve med.

Nå ”skyter retten opp som giftige urter på markens furer”, Hoseas kapittel 10, og folket sukker. Men det er noen som ikke vil bøye seg for totalitær u-rett – for de vet at de står på den Sanne RETTS grunn – uansett hva Ap og SV koker sammen av u-rett og u-lover som vi ”ikke kan leve ved”. (Esaias)

Friskolene kan de altså takke seg selv for – og delvis noen ukloke Høyre folk som sjelden har magemål når de kommer til makta. Høyre uten verdikonservatisme blir litt frihet over alle grenser – uten den rette basis og orden som også må til.