Pandemi til Norge? – regjeringen uforberedt!

 

 

 

Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no15.10.05

 

 

Tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen skriver til undertegnede den 27.12.2001 følgende:

”For matvareberedskap har de siste årenes forandringer i risikobildet først og fremst gjort at vi ikke lenger planlegger for langvarige forsyningskriser.” Videre: ”…dimensjoneringen av matvarelagre til rene beredskapsformål er i dag basert på 30 dagers energibehov for befolkningen nord for Ofoten.” Dette skriver Statsråden som da hadde koordineringsansvaret for matvareberedskapen i Norge, i Bondevik 2 regjeringen! Sør for Ofoten er lagrene tomme! I Oslo har man bygd om en kornsilo til studenthybler!

 

TV2 Nettavisen melder 14.10.05 med tittelen ”En global ”tsunami”: ” - Det er viktig å ikke rope ulv i utide, men samtidig er det klarere og klarere at risikoen er stor for at fugleinfluensaen kan komme til å utvikle seg til å bli en pandemi som spres fra menneske til menneske. Dette er en tikkende bombe, sier professor Lars Haaheim ved Influensasenteret ved Universitetet i Bergen. (pandemi kommer av gresk: pan - alle, demos – folk, min anmerk.)

En pandemi vil føre til øyeblikkelige reise-restriksjoner satt i verk av land som vil verne seg og sine innbyggere. Det vil like øyeblikkelig føre til at reisevirksomhet blir redusert. Godstrafikk vil bli rammet, noe som fører til at råvarer og halvfabrikata ikke kommer fram til produksjonsenhetene. Vi vil ganske fort gå tom for en rekke varer. Vi er ekstra sårbare fordi vi lever i en tid der avstanden fra produksjonsstedene til råvarer og halvfabrikata er store. Ser vi samtidig for oss at viktige samfunnsfunksjoner faller sammen, ser vi alvoret, mener Haaheim.”

Haaheim gjør dessverre, mot slutten, en alvorlig feilkonklusjon på spørsmål om hva folk kan gjøre: ”- Jeg har lyst å si ingenting. Det er ikke sikkert at dette skjer. Derfor bør en ikke gå rundt å bekymre seg, men stole på (min understek.) at styresmaktene gjør alt som kan gjøres for å beskytte befolkningen.” Men, les hva DSB skriver: Direktoratet for Sivilt Beredskap (Internettsidene om samfunnssikkerhet) skriver i mars 2001 – ”Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredsskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert.”

Det er virkelig å håpe at den nye norske regjering ikke følger opp Gabrielsens linje, men snarest gjør de nødvendige innkjøp som du bl.a. kan lese om på http://home.online.no/~lar-hoeg  - i tillegg bør private husstander ha et minimum av nødvendigheter. Forbrukerrådet er også alarmert av norsk mangel på beredskap og skriver ”...vi har fått flere henvendelser fra folk. Hva slags mat bør et kriselager bestå av? For hvor lenge bør en bygge opp et lager? Hvordan bør varene lagres?”

Det gjøres ingen feil om man sitter på et resirkulerende mat- og utstyrslager som ikke blir brukt – men det er en alvorlig svikt om man ikke har nødvendigheter til den norske befolkning om det skulle trengs! Lagre av Tamiflu kan gi en viss hjelp, men matforsyningen som vi også trenger og som kan rammes av internasjonale restriksjoner er ikke på plass!

Den stadige tørken/flommen i Europa og fugleinfluensavirus i Romania/Tyrkia bør få norske myndigheter på banen snarest. (søk på ”beredskap” på www.Kommentar-Avisa.no for mer info.) Det er ikke unaturlig at man tenker på straff (via domstolene) for de som hadde ansvaret for dette om vi skulle havne ut i alvorlige problemer.

 

Nasjonalt viktig:

Korn/sukker/salt/gjær/tørrmelk – etabler norsk lagring for 12 mnd.

Kunstgjødsel – sørg for at norsk produksjon av kunstgjødsel (ved Yara.no) er koblet til avtaler som gjør at Norge er prioritert ved kriser. Sørg også for å ha lagre for 1 vekstsesong.

Diesellagre – reetabler ordningen med gårdstanker – der de fylles og har en sugeenhet som ikke tillater mer en halvtømming før ny fylling er på krevet.

Reservedeler – lagre trengs av det mest nødvendige for minst en vekstsesong, det være seg deler til traktorer, vanningsutstyr etc.

Så- og settevarer – her sikres nasjonalt viktige produksjoner som kan lagres bl.a. gulrot og potet.

Medisinsk utstyr – i hvert fall smertestillende, desinfiserende, bandasjer og vannrennsende tabletter/pulver o.l.