Palestin-arabisk regjeringsmøte i Jerusalem

 

  

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no28.08.05

 

”Dagen i Sverige melder 27.08.05 følgende:

Den palestinska regeringen kommer att hålla sitt regeringssammanträdesöndagen i Jerusalem. Det sker som en markering mot de israeliska planerna att bygga nya bosättningar omkring östra Jerusalem. Palestinierna kommer att hålla mötet i Abu Dis, som ligger i Jerusalems östra del.

Israel planerar att bygga 3 500 nya bostäder mellan bosättningen Maale AdumimVästbanken och Jerusalem, och därmed knyta samman de båda, uppger TT:s webbnyheter.

De palestinska ministrarna kommer också under söndagen att besöka en del av den barriär Israel bygger.

Det är första gången den palestinska regeringen sammanträder i Jerusalem. Mötet skeral-Qudsuniversitetet.

Både israeler och palestinier gör anspråk på Jerusalem som sin huvudstad.”

 

Det er uten tvil at det brygger opp til virkelige store hendelser om Jerusalem. Midt oppe i en jødisk ensidig tilbaketrekning fra GAZA ønsker man å holde et ”regjeringsmøte” i jødenes hovedstad gjennom 3 000 år. Den arabiske befolkning kom til det samme område omkring 1 600 år senere, men det vil man ikke snakke om.

Leser man Sakarias 12 i sin helhet får man virkelig noe å tenke på mht den medieoppmerksomhet som er Israel og spesielt Jerusalem til del:

 

1 Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det. 4 På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd; men over Judas hus vil jeg oplate mine øine, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet.

5 Og Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud. 6 På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellem vedtrær og et ildbluss blandt kornbånd, og de skal fortære alle folkene rundt omkring, til høire og til venstre; og Jerusalem-folket skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem. 7

Og Herren skal frelse Judas telter først, forat ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. 8 På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem*. 9 Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte. 11 På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal*. 12 Og landet skal sørge, hver slekt for sig, Davids huses slekt for sig og deres kvinner for sig, Natans huses* slekt for sig og deres kvinner for sig, 13 Levis huses slekt for sig og deres kvinner for sig, sime'ittenes slekt for sig og deres kvinner for sig, 14 og likeså alle de andre slekter, hver slekt for sig og deres kvinner for sig.

 

Norske journalister m.fl. mangler jammen mye objektiv informasjon i sin dekning av Israel – mon tro om de ikke ønsker at Gud skal gjennomføre sin plan med verden? I Sakarias 12 ville de fått helt essensiell informasjon for sine skriverier, men isteden jobber de på spreng for å stanse Gud og det er jo en ikke gjennomførbar oppgave. Det ser vi bl.a. i disse dager da det flys hjem jøder fra hele verden, jøder som har sitt eneste trygge oppholdssted i Israel, siden antisemittismen florerer i verdens land, også i Norge. Denne tilbakevendingen til Israel er helt i tråd med hva Gud har fortalt oss i sitt Ord, og dermed er det hele under god kontroll.

 

Så vil et ”regjeringsmøte” i Jerusalem, der man kaller seg en regjering selv om man ikke har et folkerettslig definert eget folk/stat, være et ledd i at verden går mot sin dom – en dom som vil være helt rettferdig. Verdens nasjoner kan heller ikke si at de ble straffet uten advarsler – for leser du allerede innledningen i 1. Mosebok kapittel 12 – ser du hva Gud har gitt av informasjon til menneskeheten om denne saken.