Ordet alene – vårt eneste vern

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.10.05

 

Med det hedenskap som nå utvikler seg på nær sagt alle områder i Europa og Norden – er vår egen makt intet verd, vi er vel snart nedhugne, som Luther så sterkt opplevde det. Reformasjonen  på den tiden mot både keiser- og bispemakt i samfunn og kirke, var en tilbakevending til Ordet alene. Det var klippen de stod på og som folket nå fikk del i gjennom de gode oversettelser som nå bli tilgjengelig.

 

Aggresjonen retter seg ikke bar mot den enkelte kristne og forkynnerne som en kunne oppleve det for en del år siden – men bokstavlig som sosialistene formulerte det i tredveårene – en uopphørlig og uforsonlig kamp mot lutherdommen og andre fordummende sekter. Og da gjelder det alt fra familien og det kristne kjønnsrollemønster – fram til barna og foreldremyndigheten, til mannens og kvinnens arbeid og virke i hjem, samfunn og menighet – helt fram til menighetene og institusjonene for vårt kristne virke. Samfunnet og hele rettsstaten med sin 1000 årige kristenrett rives ned – og motsvarene er svake og usikre. Man makter ikke som de gamle haugianere – som for eks. Ole Gabriel Ueland (han med Bibel og Grunnloven som nordmannens øyenstener) å bruke Bibel og Grunnlov for å orientere seg i hva som er rett og galt fra det lille til det store. Han visste hvordan man bygde et samfunn med bærekraft.

 

Mange av disse sammenhengene er i betydelig svekket i sitt forsvar av troens bygninger og fundamenter p.g.a. en betydelig læresvikt og dermed åpning for verdens fornuft og mange avveier i ideologier, filosofi, religioner osv. Svikten viser seg i alt fra ”Troens første artikkel” og troen på Gud som Skaper og opprettholder av sitt skaperverk – til fortsettelsen i troen på ”Jesus Kristus Guds enbårne Sønn- - ” og alle undrene vi bekjenner oss til samt Den Hellige Ånd og det sanne kirkesyn – ikke det katolske. Og vår Herre Jesus Kristus bekjente troen på alt i GT og stilte seg bak alt av apostlenes lære i NT. Det er intet i GT og NT som kan plukkes ut som menneskelærdom – som ikke er innblest av Gud.  

 

Når jeg sier Ordet alene så er det i virkelig absolutt betydning at det ikke gjelder bare ”tro, lære og liv” som man ofte hører, men at ”Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” 2. Tim 3,16.

Det er ikke mange menigheter som unngår sterk kritikk i Johannes Åpenbaring – og man merker seg særlig en menighet som får god omtale. Det er menigheten i Filadelfia. De blir minnet om ”han som lukker op, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker op.” De får høre: ”Jeg vet om dine gjerninger; se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.”  De har tydeligvis et Berøasinn – et edlere sinn - som tar imot Ordet med all velvilje og attpåtil går hjem og gransker daglig i Skriftene om det er således som det er blitt dem fortalt.

Saken er nemlig den at uansett menneskelig fornuft og styrke – så makter vi ikke noen mot han fra avgrunnen som dirigerer sin tropper i dette verdens mørke, men vi formår alt i Ham som gjør oss sterke.

 

Derfor er veien fram i alle våre kampsaker – veien tilbake til kildene til Ordet alene – og ikke lar oss rikke bort fra dette når for eks. Giske lister opp ”ekstremskoler”, eller noen vil overta Gimlekollene eller andre fagskoler, nekte oss å bygge skoler for våre barn , nekte oss sann kristendomsundervisning av barna, osv. osv. med all mulig løgn, forvillelse og aggresjon. Da går vi til Skriften i daglig bibellesning og går rustet med Skriften og Skriftens frukter i vårt folks historie   - frimodig til kamp for den tro som er oss overgitt. Står vi på Ordet alene – strider Han foran oss og slutter toget til beskyttelse – og den enkelte og små grupper kan utrette storverk i Herrens navn. Han til ære og oss til gavn.

Men så fort vi gir plass til de skriftlærdes surdeig – går det galt. Pietisme – betyr fintfølende. Det hjelper ikke med div. typer konservativ teologi – man må tilbake til en hel Bibel – den ortodokse holdning til Skriften. Det var de som bygde landet – og det må vi også stå på om vi skal redde folket vårt og misjonsbasen Norge.