Ola Nordmann hold munn til USA!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no07.09.05

 

 

Katastrofen i USAs tre sydstater er et faktum. Et område på størrelse med De britiske øyer er ødelagt mer eller mindre. 

Over en million på flukt og antagelig er flere tusen omkommet. Hele infrastrukturen er rammet og avstandene fra ressursene til de nødstedte er 40-50 mil osv.

 

Sant nok var man varslet på forhånd om at dette kunne bli en stor katastrofe – men det overgikk antagelig menneskelig forestillingsevne å gripe hvilke ødeleggelser som en orkan med en kraft tilsvarende 10 000 atomstridshoder kunne utrette. Man anklager dem for å være sent ute og ikke ha bevilget nok til dikene osv.

 

Men at media i Norge nå skal finne tiden inne til å raljere over amerikanernes beredskap og hjelpevne – når vi ikke en gang er kommet ut av 2005 med tsunamien 2. juledag – er for fantastisk. Rapporten ligger på bordet som vurderer vår innsats for våre egne. Røinås-rapporten er fullstendig slakt av U.D. og flere av de andre innstansers innsats. Vi satt på baken og forstod svært lite – mens Finner og andre hadde flyene nede og hentet sine før vi fikk flyene våre på vingene!

Ser man på norsk beredskap i dag m.h.p. kornlagre o.a. grunnleggende livsnødvendigheter så er det omtrent fraværende. Kornlagrene våre solgte vi ut for ca. 1 milliard da vi sanerte lagrene for 9 og 12 mnd, for noen år siden. Hva om nå USA – som er verdens store korngarantist – får flere og verre katastrofer? Kornet er gullstandarden i den biologiske verden og USA leverer korn til ca. 100 nasjoner. Hva om tørke, flom og ytterligere verre orkaner tar fatt der borte.

Og hva med forsvaret av den fri verden?  Vi har jo i vår store ”klokskap” drevet på med nedlegging av både matproduksjonen og forsvaret – i trygg forsikring om at E.U. tør ingen angripe og de har mat nok, som en høytstående tjenestemann forsikret meg om! Tenk det - med det som nå utvikler seg i Syd-Europa hvor Sahara nå krysser Middelhavet og flommene herjer lengre inne i de høyreliggende områder.

 

Dessuten er ikke orkan sesongen enda ferdig i Syd-USA. Den strekker seg ut september og oktober. Metrologene signaliserer at det kan dukke opp flere orkaner på høyde med eller verre enn Katrina. Det underlige som skjedde med den var at da den hadde rast litt innover land ble den svekket fra fareklasse 5 til 3 og ingen kan forklare denne kraftige reduksjonen. Men havene ligger fremdeles på 26-27 ºC som dermed kan produsere nye enorme orkaner. Hadde ikke orkanen raskt blitt nedgradert ville anda flere liv gått tapt.

Men de kan bli verre med fareklasse 5 og hastigheter på 250 – 320 km/t og ikke bare fortsette sin vei innover i USA og så følge sin kurs nordover som de skal ha for vane. Skulle det så være kraft nok i dem kan de dreie av og fortsette over Atlanterhavet og få ny næring. Da er de britiske øyer og etter hvert Nordsjøen i skuddlinjen for disse enorme kreftene.

 

Hva da med vår norske beredskap? Andre signaler tyder også på at dette år blir et ”anno horibilis” – og det har sin grunner. Mørkemannssyn? Vel det var dette med forestillingsevnen da. Kanskje det var på tide å virkelig tenke globalt og handle lokalt – holde munn og ordne våre egne saker – så vi er beredt om det verste skulle skje.